Γιάννης Κουτσούκος

Μαρτίου 11, 2018

Τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

Filed under: Υμνογραφία,Υμνολογία,εκπαίδευση — Γιάννης Κουτσούκος @ 4:03 μμ

 

Του Γιάννη Κουτσούκου

Σήμερα θα κάνω πάλι μία προσπάθεια να εμβαθύνω στην ιστορική και δογματική σημασία, ενός ποιήματος που έχει συνθέσει ο μεγάλος Υμνογράφος της Εκκλησίας, ο Κοσμάς, ο επίσκοπος Μαϊουμά, πόλεως της Φοινίκης. Μαζί με τον αυτάδελφόν του όσιο Ιωάννη Δαμασκηνόν έγγραψαν «ασματικούς κανόνες», που σώζονται μέχρι σήμερα.

Ο Άγιος Κοσμάς (8ος αιώνας) ήταν θετός αδελφός του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού και συμμόνασαν και οι δύο για πολλά χρόνια στη Μονή του Αγ. Σάββα των Ιεροσολύμων. Ο ασματικός αυτός «κανόνας» της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αποτελείται από εννέα ωδές (η ενάτη ωδή είναι διπλή). Το μέτρο του είναι τονικό, δηλαδή το βάρος πέφτει όχι στο μέτρο των αρχαίων Ελληνικών ποιημάτων (μακρά – βραχεία συλλαβή), αλλά στον τονισμό. Δηλαδή μεγάλη σημασία δίνεται στη μουσική έκφραση των λέξεων.
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι καταλήγουσα. Η ποίηση είναι δογματική. Ύστερα από το σάλο των αιρέσεων της εποχής εκείνης οι υμνογράφοι τόνιζαν κατά λογοτεχνικότατο τρόπο τις υψηλές δογματικές αλήθειες της πίστης μας.
Στο δεύτερο τροπάριο της έβδομης ωδής του ασματικού «κανόνα» του Κοσμά περιέχεται μια θαυμαστή ερμηνεία των συμβολισμών του Παραδείσου, ο οποίος στην παλαιά Διαθήκη περιγράφεται σαν κήπος, αλλά και συμβολικά ονομάζεται και «ξύλον της γνώσεως».

Θα παραθέσουμε πρώτα το κείμενο και τη μετάφραση του τροπαρίου αυτού και θα σχολιάσουμε τη βαθύτερη σημασία που δίνεται, τόσο από τον Κοσμά, όσο και από άλλους εκκλησιαστικούς πατέρες για τον συμβολισμό του «ξύλου (δένδρου) της γνώσεως» στον Παράδεισο.
Κείμενο

Έλυσε πρόσταγμα Θεού παρακοή,
και ξύλον ήνεγκε
θάνατον βροτοίς,
το μη ευκαίρως μεταληφθέν
εν ασφαλεία της εριτίμου δε,
εντεύθεν ζωής το ξύλον είργετο,
ο νυκτιλόχου
δυσθανούς ηνέωξεν,
ευγνωμοσύνη κράζοντος
ο υπερύμνητος, των Πατέρων και ημών,
Θεός ευλογητός εί.

Μετάφραση
Με την παρακοή του ο Αδάμ αθέτησε την εντολή του Θεού και ο καρπός του δένδρου που γεύτηκε ακαίρως (σε όχι αρμόδιο χρόνο) προξένησε θάνατο (σ’ αυτόν) και στους απογόνους του. Έκτοτε το δένδρο της πολύτιμης ζωής ήταν απαγορευμένο (για τους θνητούς) φρουρούμενο με μεγάλη ασφάλεια. Αυτό δε (δηλ. την κλεισμένη πόρτα του Παραδείσου και του ξύλου της ζωής) άνοιξε η ευγνώμων εκδήλωση του ληστή, που υπέστη τον ατιμωτικό θάνατο (του Σταυρού) και που αναφωνούσε: Θεέ μας και Θεέ των Πατέρων μας, ο πάνω από κάθε ύμνο, είσαι δοξασμένος.

Ο καρπός του δένδρου της γνώσεως στον Παράδεισο σχολιάζει ο Αγ. Γρηγόριος ο θεολόγος: «… ήτο η θέα του Θεού, την οποίαν ημπορούσαν να πλησιάσουν χωρίς να κινδυνεύσουν μόνον εκείνοι, οι οποίοι είχαν τελειοποιηθεί με την άσκησην….» (Έργα 5, σ. 55-57). Επομένως μιλάμε για έναν «νοητόν παράδεισον» και όχι για έναν «κήπο με δένδρα και καρπούς».
Σ’ αυτό συνηγορεί και ο Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος γράφει: «… Το ξύλον της γνώσεως ήτο νοητόν και αυτό έμελε ο Αδάμ να το απλαύσει ευκαίρως, ήτοι εν καιρώ τω πρέποντι, όταν ήθελε φθάσει εις την τελειότητα. Και ίσως η τελειότητα του Αδάμ ήτο η θέωσις, όπου έμελε να λάβει διά την οποίαν και εδημιουργήθη….» (Εοργοδρόμιον σ. 41).
Το ίδιο υποστηρίζει και ο Άγιος Μάξιμος: «Γι’ αυτό το σκοπό μας έπλασε ο Θεός για να γίνουμε μέτοχοι (κοινωνοί) της θείας φύσεως».

Όλη αυτή η ερμηνεία ανάγεται στη φράση του τροπαρίου: «ευκαίρως μεταληφθέν». Δηλαδή το «ξύλον της γνώσεως» (η κοινωνία της θέας του Θεού) δε συνέφερε τους Πρωτοπλάστους τη στιγμή εκείνη, διότι δεν είχαν ακόμη την τελειότητα εκείνη, την οποία έπρεπε να είχαν. Τους είχε δοθεί, όμως, η δυνατότητα ν’ αποκτήσουν την τελειότητα. Αποτέλεσμα της μη έγκαιρης «γευστικής δοκιμής» των Πρωτοπλάστων ήταν αυτόματα να εκδιωχθούν από το δένδρο της ζωής (από τον Παράδεισο) και από τη χάρη του Θεού και έπεσαν σε μία πιο ατελέστερη μορφή (βαριά και φθαρτή σάρκα).
Το «δένδρο της ζωής» (δηλαδή η θέα του Θεού) ήταν απαγορευμένο και έκτοτε εφρουρείτο με μεγάλη ασφάλεια (από τη «φλογίνη ρομφαία» και «τα χερουβείμ») μέχρι τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Κατά την σταύρωση πρώτος ο ληστής με τη μεγάλη μετάνοιά του εισήλθε πάλι στον Παράδεισο. Για το θέμα αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος γράφει: «… Το ότι γίνεται (ο Πρωτόπλαστος) θνητός (σαρκικός) και ότι διακόπτεται η αμαρτία διά να μη γίνει αθάνατον το κακόν και έτσι η αμαρτία αποβαίνει φιλανθρωπία. Διότι εγώ έτσι πιστεύω ότι τιμωρεί ο Θεός» (Γρηγ. θεολόγου Έργα 5, σ. 55- 57).

Επομένως, ο σταυρικός θάνατος του Χριστού και η αυτεξούσια Ανάστασή του, που έγινε με τη θεϊκή του δύναμη (ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος) έδωσε τη δυνατότητα πάλι στους ανθρώπους με τη δύναμη της πίστης και της μετάνοιας να μπορούν να εισέλθουν πάλι στον Παράδεισο (στη «θέα του Θεού»), όπως λέει ο Αγ. Γρηγόριος ή στη «θέωση», όπως λέγει ο Αγ. Νικόδημος.

Πρώτος λοιπόν επάνω στο σταυρό του ο «εκ δεξιών ληστής»:
α) με την εξομολόγησή του (εγώ καλά παθαίνω ανάλογα με αυτά που έκανα),
β) με την πίστην του, που αναγνώρισε τη θεότητα ενός συσταυρωμένου του («δε φοβάσαι τον Θεόν») και
γ) με τη μετάνοιά του («μνήσθητί μου, Κύριε εν τη Βασιλείου σου»)
είναι αυτός, ένας μετανοημένος ληστής -λέει ο υμνογράφος- που μπήκε πρώτος στον Παράδεισο.

Εδώ ακριβώς έχει τη βαθύτερη σημασία το τροπάριο αυτό: Στη σχέση σταυρικής θυσίας του Χριστού και δυνατότητας εισόδου πάλι στον Παράδεισο (θέωση) γεγονότα που διαδραματίστηκαν επάνω στο Τίμιο Ξύλο του Σταυρού.

Το κείμενο αυτό περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου «ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ»

Advertisements

Μαρτίου 4, 2018

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Filed under: Φυσικές Επιστήμες,θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 4:56 πμ

 

ΕΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΚΑΤΩ : -ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ ( Ή ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΤΑΧΥΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ -ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ HEISENBERG) ΚΑΙ -ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΣΚΟΣΜΟΥ (ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ 300.000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ).

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ (ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ) ΝΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.. ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ- Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ, Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ, Η ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΘΕΔΡΑ ΚΑΙ Η ΕΝΔΟΞΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ, ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ :\

-ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΑΠΕΙΡΟ.

-ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΘΕΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ.

-ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΗ ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

-ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑ.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΥΛΛΥΠΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007.

Μαρτίου 1, 2018

ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ- ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ : BINTEO ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

Filed under: θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 11:54 πμ

 

Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

-ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ -ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

-ΦΑΝΕΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ -ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ -«ΔΙΝΕ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕ ΠΝΕΥΜΑ»

-ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΏΠΟΥ

-Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

-Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

-ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΗ

-ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΙΩΝΑΣ

-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

-Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

-ΤΟ ΜΥΡΟ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΕΒΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

-ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007.

Φεβρουαρίου 28, 2018

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ.

Filed under: θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 5:15 μμ

 

Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ, ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΑΛΜΟ, ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΙΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ, ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΖΕΚΙΗΛ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΟΥΚΑ Α, 39-45) ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ : ΟΤΕ ΗΛΘΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ, ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ……ΚΛΠ ( ΓΑΛΑΤΑΣ Δ, 4)
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥ).

ΗΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΟΥΚΛΑΣ ΤΟ 1348 ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ.

Filed under: ιστορια — Γιάννης Κουτσούκος @ 12:59 μμ

του Γιάννη Κουτσούκου

-Η επιδημία της Πανούκλας του έτους 1348 και οι πολεμικές ταραχές μειώνουν τον πληθυσμό στον Άγιο Βασίλειο.

Οι εγκαταλελειμμένες και ερημωμένες δύο πιο πάνω στάσεις (καλλιεργήσιμη γη) στο Άγιο Βασίλειο αποτελούν ένδειξη δημογραφικής κρίσης. Η κρίση αυτή οφείλεται και στη επιδημία της πανούκλας του έτους 1348, αλλά και στις πολεμικές και πολιτικές ταραχές της εποχής εκείνης. Αποτέλεσμα αυτών ήταν το δεύτερο μισό του δεκάτου τετάρτου αιώνα να υπάρχει εκτός της βαθιάς δημογραφικής κρίσης και οικονομική ύφεση.

Τα ονόματα των φόρων σε μετρητά και σε είδος.

Οι χρηματικές εισφορές (φόροι), που εισέπρατταν οι διαχειριστές του γαιοκτήμονα στον Άγιο Βασίλειο ήσαν τρείς. Το τέλος, το μίσθωμα και η αποκοπή.

Παράλληλα όμως υπήρχαν και δύο άλλες εισφορές σε είδος. Η πρώτη ήταν η εισφορά σε δημητριακά, όσπρια και λινάρι, η οποία καταγράφεται στο έγγραφο ως li gienmori[6]. Η δεύτερη εισφορά σε είδος ήταν η μαστοφορία, δηλαδή η εισφορά σε κρασί. Τα ίδια ισχύουν και για το κάστρο του Αγιονορίου.

Στο έγγραφο καταγράφεται και ο φόρος (γεώμορον), που πλήρωναν εκτός από τον Άγιο Βασίλειο και το Αγιονόρι ακόμη και οι γειτονικοί οικισμοί Βασιλικών (Συκιώνα), Αγίου Γεωργίου (Νεμέα), Αγγελόκαστρου, Λιγουριού και Παιάδας (Επίδαυρος).

-Κρασί,σταφίδα, κριθάρι, βρώμη, σμιγάδι, στάρι, όσπρια, λινάρι και βίκος τα αγροτικά προϊόντα της εποχής

Το έτος 1365 στον Άγιο Βασίλειο οι κάτοικοι καλλιεργούσαν δημητριακά, όσπρια, λινάρι και κυρίως κρασί Η παραγωγή των δημητριακών σύμφωνα με τον φόρο που έχει καταγραφεί στο έγγραφο έχει την ακόλουθη σειρά: Κριθάρι 18 μόδιοι, βρώμη 18 μόδιοι, σμιγάδι 15 μόδιοι, στάρι 11 μόδιοι, όσπρια 1 μόδιος, λινάρι[7] ένα δεμάτι. Στο Αγιονόρι επίπλέον καταγράφεται και καλλιέργεια του βίκου. Το κρασί ήταν το κυρίαρχο προϊόν όχι μόνο στους δύο οικισμούς Άγιο Βασίλειο και Αγιονόρι, αλλά και σε όλη την Καστελλανία της Κορίνθου.

Στο έγγραφο του 1365 καταγράφεται η συνολική ποσότητα παραγωγής κρασιού στην Καστελλανία της Κορίνθου, η οποία ήταν 1.333,5 μέτρα. Από αυτά τα 208 μέτρα κρασιού, δηλαδή το 15,6 % προήλθε από την διοικητική διαίρεση του Αγίου Βασιλείου -Αγιονορίου[8].

Επίσης αναφέρεται αγοροπωλησία κρασιού στον Άγιο Βασίλειο. Οι υπάλληλοι του γαιοκτήμονα αγοράζουν 14 μέτρα κρασί αντί 14 υπερπύρων, το οποίον μεταπώλησαν.

Ο Άγιος Βασίλειος παράγει και καλή ποιότητα σταφίδα.: Ο Βαϊλος (επιστάτης) του Αγίου Βασιλείου το 1365 αγοράζει 9 μόδιους σταφίδα με τιμή 12 υπέρπυρα το μόδιο. Από αυτή την ποσότητα στέλνει τους 3,5 μόδιους στον Νίccolò Acciaiuoli στη Νεάπολη της Ιταλίας, όπου ζούσε ο Φεουδάρχης. Για την αποθήκευση του κρασιού πρέπει να υπήρχαν και βιοτεχνίες κατασκευής βαρελιών στην ευρύτερη περιοχή.

ΟΙ 3 ΣΩΖΌΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ.

Φωτογραφία του Jannis Koutsoukos.
Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις

Σχολιάστε

Φεβρουαρίου 27, 2018

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Filed under: ιστορια — Γιάννης Κουτσούκος @ 6:06 μμ

Φωτογραφία του Jannis Koutsoukos.

Διακρίνονται τρεις προμαχώνες και το τοίχος του Κάστρου ανάμεσα των.

 

 

Φεβρουαρίου 24, 2018

ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΡΛΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟ 1944.

Filed under: Κατοχή, εμφύλιος πόλεμος στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. — Γιάννης Κουτσούκος @ 10:24 μμ

+ ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΡΛΙΑΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.

Ο Τάσος Μπαρλιάς (ή Μπατζάβαλης) του Χρήστου και της Ελπίδας, Δικηγόρος, λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. Εκτελέστηκε  στις 8-5-1944 σε ηλικία 29 ετών.
ΕΊΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Η ΕΥΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΠΑΛΙ ΕΝΑ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.
Η φωτογραφία του υπάρχει στο υπό έκδοση βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου για την «Κατοχή και τον εμφύλιο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας».

Φωτογραφία του Jannis Koutsoukos.

Ο Άγιος Βασίλειος από το φράγκικο Κάστρο και στο βάθος ο Κορινθιακός Κόλπος και τα βουνά της Ρούμελης.

Filed under: Τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. — Γιάννης Κουτσούκος @ 9:52 μμ

ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΩΝΑΣ.

ΔΙΑΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΘΟΒΟΎΝΙ (Ή ΟΜΕΡ-ΤΣΑΟΥΣΗ), ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΜΑΨΟΥ, Ο ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΑΝΙΑ ΟΡΗ.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ.

 

Φωτογραφία του Jannis Koutsoukos.

Η εθνικιστική οργάνωση «Αβέρωφ» το 1941, o Μητροπολίτης Μιχαήλ και ο Ιταλός κατάσκοπος της οδού Κολιάτσου Κριβελίνι

Το κείμενο αυτό είναι από το υπό έκδοση βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου
ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Στην αρχή της κατοχής πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κορινθία ήταν ο Μητροπολίτης Κορινθίας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ. κ Μιχαήλ. Σύμφωνα με τα γραφόμενα του ταγματάρχη Εμμανουήλ Βαζαίου πρόκειται για έναν Ιεράρχη:

-«Βαθύ γνώστην εξ ξένων γλωσσών, ο οποίος είχε την πολιτικήν και διπλωματικήν ικανότητα να κολακεύει καταλλήλως τας αρχάς της Κατοχής, άνευ ουδεμιάς αβαρίας εις την εθνικήν του συνείδησιν, και να επιτυγχάνει όχι μόνο τα στοιχειώδη μέσα επισιτισμού του Λαού της Κορινθίας, αλλά και την προστασίαν των εργαζομένων προς τον σκοπόν αυτό».

Ο Βαζαίος, ως απόστρατος ταγματάρχης αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ήταν τότε επόπτης των αναπήρων Κορινθίας. Παράλληλα όμως ήταν και γραμματέας της επιτροπής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

Με την δεύτερη ιδιότητα του κατάφερε, όπως γράφει ο ίδιος, να έχει το γραφείο του μέσα στην Μητρόπολη και με την ανοχή του μητροπολίτη Μιχαήλ να το μετατρέψει «σε καταλληλότατον καταφύγιον πάσης συνωμοσίας εναντίον των κατακτητών. »

Συνδέθηκε με την εθνικιστική οργάνωση «Αβέρωφ» και κάνοντας αντικατασκοπεία ενάντια στους κατακτητές Γερμανούς και Ιταλούς της Κορινθίας, μεταβίβαζε από την Κόρινθο στην οργάνωση αυτή σπουδαίες πληροφορίες.

Τότε υπήρχαν πολλοί Άγγλοι αιχμάλωτοι, που κρυβόντουσαν στην Κορινθία και με τον τρόπο αυτόν φυγαδεύτηκαν και σώθηκαν.

Τότε υπήρχε στην Κόρινθο ο ιταλός αρχιμυστικός με το όνομα Κριβελίνι, της μυστικής υπηρεσίας των ιταλών. Έμενε στην οδό Κολιάτσου σε διαμέρισμα της ιδιοκτήτριας Κρίνας, η οποία μεταβίβαζε πολύτιμες πληροφορίες για επικείμενες συλλήψεις Ελλήνων της περιοχής στην οργάνωση «Αβέρωφ.» Με αυτό τον τρόπο σώθηκαν και πολλοί Έλληνες.

Στις αρχές του 1942 υπήρχαν στην Κόρινθο τριάντα μόνιμοι αξιωματικοί.

Φεβρουαρίου 15, 2018

Πιο κάτω δίνουμε τον πληθυσμό του Χωριού Άγιος Βασίλειος Κορινθίας από το 1700 έως το 2001

Filed under: Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 1:28 μμ

Πιο κάτω δίνουμε τον πληθυσμό του Χωριού Άγιος Βασίλειος Κορινθίας από το 1700 έως το 2001
Από το ιστορικό βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου για τον Άγιο Βασίλειο (σελίδες 111-131)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

1700 97
1837 251
1846 376
1853 498
1865 500
1879 446
1886 446
1896 720
1901 720
1907 732
1920 866
1928 1006
1940 1140
1951 1426
1961 1372
1971 1336
1981 1352
1991 1320
2001 1410

« Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα: »

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: