Γιάννης Κουτσούκος

25 Νοεμβρίου, 2015

Η εποχή του χαλκού στη περιοχή Αγίου Βασιλείου Κορινθίας (2600-1100 π.Χ.)

Filed under: Αρχαιολογία,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 12:33 μμ

 

Η εποχή του Χαλκού στον Άγιο Βασίλειο αντιπροσωπεύεται από τον λόφο (Ακρόπολη) των Ζυγουριών 700 μέτρα δυτικά του χωριού. Οι γεωγραφικές του συντεταγμένες είναι:

Ν  37°  47,860’,   Ε  022°  47,293’,   Υψόμετρο  225 μέτρα.

Επίσης η εποχή του Χαλκού αντιπροσωπεύεται από ένα νεκροταφείο 500 μέτρα δυτικότερα από τις Ζυγουριές, στην θέση Αμπελάκια. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε κεντρικό σημείο της ευρύτερης περιοχής Αμπελάκια είναι:

Ν  37°  47,818’   Ε  022°  46,912’   Υψόμετρο  218 μέτρα.

Τις ανασκαφές και στις δύο αυτές σπουδαίες προϊστορικές θέσεις της Πελοποννήσου έκανε από το 1921 έως το 1922 ο Αμερικανός αρχαιολόγος Carl Blegen και έφερε στο φώς αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία δημοσίευσε το 1928 και αποδεικνύουν ότι η περιοχή του Αγίου Βασιλείου έχει κατοικηθεί σε όλες τις περιόδους της εποχής του Χαλκού από το 2600 π.Χ. έως το 1100 π.Χ., δηλαδή επί 1.500 χρόνια.[1]

Το έτος 2.600 π.Χ. είναι η συμβατική αρχή της εποχής του χαλκού και η χρονολογία 1100 π.Χ. είναι το συμβατικό τέλος της εποχής του χαλκού και η αρχή της εποχής του σιδήρου.

Για να κατανοήσουμε καλλίτερα τα αποτελέσματα των ανασκαφών του Blegen στις Ζυγουριές και στα Αμπελάκια και την ίδια την εποχή του Χαλκού (ή Χαλκοκρατία) στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε πρώτα τις υποδιαιρέσεις της εποχής του χαλκού, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την Πελοπόννησο θεωρίες και συμβατικές χρονολογίες των διαφόρων αρχαιολογικών περιόδων.[2]

Πρωτοελλαδική (ΠΕ)       2600-2000/1800 π.Χ.

Μεσοελλαδική   (ΜΕ)      2000/1800-1600 π.Χ.

Υστεροελλαδική  (ΥΕ)      1600-1100 π.Χ.

Η Υστεροελλαδική υποδιαιρείται επίσης σε

Υστεροελλαδική Ι   (ΥΕΙ)     1600-1500 π.Χ.

Υστεροελλαδική ΙΙ  (ΥΕΙΙ)    1500-1400 π.Χ.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ  (ΥΕΙΙΙ)  1400-1100 π.Χ.  (Μυκηναϊκή)

Η ΥΕ ΙΙΙ περίοδος, η οποία είναι η κυρίως Μυκηναϊκή υποδιαιρείται κατά την εξέλιξη της κεραμικής σε

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α   (ΥΕΙΙΙΑ)  1400-1300 π.Χ.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β  (ΥΕΙΙΙΒ)   1300-1200 π.Χ.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ  (ΥΕΙΙΙΓ)     1200-1100 π.Χ.

Η θέση των Ζυγουριών και η κατοίκηση της σε όλες τις εποχές του Χαλκού.

Η Ακρόπολη είναι χαμηλός λόφος ακανόνιστου σχήματος διαστάσεων περίπου 165 x 70 μ. Η μεγάλη διάσταση είναι από Βορρά προς Νότο. Το όνομα Ζυγουριές οφείλεται στους θάμνους που καλύπτουν περιμετρικά τον λόφο. Την ανασκαφή έκανε ο Blegen τo 1921-1922.[3] H προϊστορική επίχωση κυμαίνεται από 0.30 μ στην κορυφή του λόφου μέχρι 3 μ. στην ανατολική πλευρά. Η στρωματογραφία της θέσεως δεν ήταν σαφής.

Στο μέσον της κορυφής του λόφου βρέθηκε πρωτοελλαδικό στρώμα (2600-2000/1800 π.Χ.) και λίγα λείψανα της μεσοελλαδικής περιόδου (2000/1800-1600 π.Χ). Στο σημείο αυτό δεν βρέθηκε κάτι από την Υστεροελλαδική περίοδο (1600-1100 π.Χ.).

Στη τοποθεσία Αμπελάκια[4] περίπου 500 μ. δυτικά των Ζυγουριών ανασκάφθηκαν επίσης από τον Blegen 53 τάφοι. Το νεκροταφείο αυτό περιελάμβανε ταφές όλων των περιόδων της εποχής του Χαλκού (2600 έως 1100 π.Χ.), αλλά και των μετέπειτα εποχών μέχρι την ρωμαϊκή. Τα ευρήματα της ανασκαφής ευρίσκονται στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.

—————

Το κείμενο είναι από το βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου  Ιστορική  Περιήγηση στον χωροχρόνο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας από το 2600 π.Χ έως σήμερα.

 —————–                                                      

[1]              BLEGEN, C. W., Zygouries. A Prehistoric Settlement in the Valley of Cleonae, Cambridge Mass.1928.

[2]              .Συριόπουλος  Κ., Η προϊστορία της Πελοποννήσου, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας, αριθ. 51, Αθήνα 1964 , σελ. 3.

[3]              Βλ. BLEGEN

[4]              Πρόκειται για εκτεταμένη περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά των Ζυγουριών.

 

25 Νοεμβρίου, 2014

Το Ασκητήριο-βυζαντινός ναός στη σπηλιά του Αντώνη στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας.

Filed under: Αρχαιολογία,ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 7:33 μμ

Το πιο κάτω κείμενο είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου Ιστορική περιήγηση στον χωροχρόνο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας από το 2600 π.Χ έως σήμερα. (ΙSΒΝ 978-960-93-5989-4). Οι φωτογραφίες είναι πρόσφατες.

Νοτιοανατολικά από το εκκλησάκι του Αγίου Σώζοντος και ψηλότερα στα βράχια στις δυτικές απολήξεις του Τρίκορφου φαίνεται το στόμιο ενός σπηλαίου.

Γεωγραφικές συντεταγμένες 37 μοίρες, 46 πρώτα, 47,22 δεύτερα. Βόρεια  και  22 μοίρες, 45 πρώτα, 68 δεύτερα.  Ανατολικά

 Μέσα στη σπηλιά υπήρχε μικρό βυζαντινό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο, το οποίο ήταν λαξευμένο στο βράχο. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν σκήτη μοναχού, ερημίτη, ο οποίος είχε το όνομα Αντώνης, καθώς μαρτυρούν οι τοιχογραφίες, που υπάρχουν στις εσωτερικές πλευρές της σπηλιάς[1] Την πληροφορία αυτή, ότι υπήρχε εκεί παλαιότερα ασκητήριο, όπου ασκήτευε ασκητής με το όνομα Αντώνιος επιβεβαιώνουν και σήμερα προφορικές διηγήσεις των κατοίκων του Αγίου Βασιλείου προς τον γράφοντα[2]Ακόμη και σήμερα μπορεί να διακρίνει κάποιος αμυδρά ίχνη από υπολείμματα παλαιών κατεστραμμένων τοιχογραφιών. Το σπήλαιο έχει βάθος περίπου πέντε μέτρα.

 

Λεπτομέρεια φωτογραφίας. Υπολείμματα χρωμάτων από τοιχογραφία σε σωζόμενο ακόμη σήμερα σοβατισμένο τμήμα της βραχώδης οροφής της Σπηλιάς του Αντώνη στην περιοχή Άγιος Σώστης του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας. Στο μέσον της φωτογραφίας ο σοφάς έχει καταστραφεί και φαίνεται η επιφάνεια του βράχου. Γύρω από αυτόν όπου διατηρείται ο σοφάς διακρίνουμε διάφορα χρώματα, όπως σκούρο γαλάζιο στο μέσον δεξιά της εικόνας και ξεθωριασμένα χρώματα που μοιάζουν με φωτοστέφανο στο επάνω αριστερό τμήμα της εικόνας.

  Η πρόσβαση στη σπηλιά είναι ανηφορική και γίνεται με δυσκολία. Το μέρος είναι επισκέψιμο, αν ακολουθήσει κάποιος τον ανηφορικό χωματόδρομο από Άγιο Σώστη προς Ανεμόμυλο και προτού φθάσει στον Ανεμόμυλο κατευθυνθεί ανατολικά. Σε όλη την περιοχή γύρω από  τη Σπηλιά του Αντώνη υπάρχουν επιφανειακά διάσπαρτα θραύσματα από πετρώματα οψιδιανών ( ή οψιανών). Η ύπαρξη των οψιδιανών μας παραπέμπει σε κατοίκηση του σπηλαίου και της γύρω περιοχής αυτής από την προϊστορική εποχή.

 

Η σπηλιά του Αντώνη με υπολείμματα του  τοίχου που έφραζε την είσοδο του, όπως είναι σήμερα. Η ύπαρξη οψιδιανών στην περιοχή του σπηλαίου παραπέμπει σε πιθανή κατοίκηση του κατά την προϊστορική εποχή.

Στο πλάτωμα κάτω από το σπήλαιο σώζονται τα ερείπια παλαιού μοναστηριού, κατά πάσα πιθανότητα από την βυζαντινή εποχή. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός, ότι ο πρώτος ναός του Αγίου Σώστη που βρίσκεται στην ίδια περιοχή και καταστράφηκε το 1715 ήταν  επίσης βυζαντινός (Δ. Βαρδουνιώτης Η καταστροφή του Δράμαλη, τυπογραφεία ΜΟΡΕΑΣ Τρίπολη 1913 ,σελ. 229)

Το πλάτωμα (μικρό οροπέδιο) κάτω από την Σπηλιά του Αντώνη, όπου φαίνονται πολλά  ερείπια με πέτρινους τοίχους του παλιού μοναστηριού όπως είναι σήμερα. Κατά μήκος του χωματόδρομου περνάει σήμερα ο αγωγός του φυσικού αερίου.

Στην περιοχή αυτή κοντά στην σπηλιά του Αντώνη στις 27 Νοεμβρίου του 1822  σκοτώθηκε και ο οπλαρχηγός του Κρανιδίου Αρχιμανδρίτης Παπαρσένης- Κρέστας, του οποίου ο τάφος ευρίσκεται και σήμερα μπροστά από το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη. Ο Φωτάκος περιγράφει το 1858 ως εξής τα γεγονότα, αναφέροντας και το όνομα του χωριού Αγίου Βασιλειου.( το κείμενο χωρίς ορθογραφική διόρθωση). …Από τον Άγιον  Βασίλειον έως τον Άγιον  Σώστην είναι ένα μονοπάτι, διά του οποίου μόλις ημπορεί να σκαλώσει άνθρωπος με πολλήν προσοχήν και όλοι οι Έλληνες το εγνώριζαν και πολύ περισσότερον ο Νικήτας ( Νικηταράς)…..Επήγαμεν εις το στρατόπεδον του Νικήτα εις τον Άγιον Σώστην και του εκοινοποιήσαμεν τας διαταγάς του αρχηστρατήγου ( Κολοκοτρώνη), τους εκάναμεν προσεκτικούς δια το μονοπάτι μην το αφήσουν ανοικτόν και μας πάρουν οι Τούρκοι της πλάταις. Αλλ ο Νικήτας και ο Παπά  Αρσένης αμέλησαν…..και οι Τούρκοι ηύραν καιρόν αρμόδιον και επέρασαν όλην την νύκταν το μονοπάτι οι 150 πεζοί και επήραν της πλάτες του Νικήτα και του Παπά Αρσένη και με το χάραγμα επήδησαν εις τα ταμπούρια του Παπά Αρσένη και εσκότωσαν αυτόν και άλλους έως 20 Έλληνας.[3]

——————————————————–

[1] Δημήτριος Κ. Βαρδουνιώτης. Η καταστροφή του Δράμαλη, ιστορική μελέτη, εκ των τυπογραφείων Εφημερίδος ΜΟΡΕΑΣ, εν Τριπόλει. 1913,σελ.231

[2] Ξύδης Δ. συνέντευξη, 23-12-1991. Ο Ξύδης Δ. επιβεβαιώνει την πληροφορία αυτή και προσθέτει, ότι κάτω από την σπηλιά αυτή υπάρχει καλλιεργήσιμο επίπεδο, μικρό οροπέδιο, όπου υπήρχε παλαιότερα και Μοναστήρι. Πράγματι σήμερα υπάρχει η καλλιεργήσιμη αυτή έκταση, όπου σώζονται ακόμη ένα πέτρινο αλώνι, για αλώνισμα των δημητριακών με άλογα και με το πατροπαράδοτο. Ντουγένι. Επίσης στην περιοχή υπάρχουν δύο παλιά πηγάδια κτισμένα κυκλικά με πέτρα χωρίς συνδετική ύλη, καθώς και διάφοροι σωροί από πέτρες, που πιθανόν να προέρχονται από κελιά, που έχουν γκρεμιστεί. Η έκταση αυτή είναι σήμερα ιδιωτική.

[3] Χρυσανθόπουλος Φ, ή Φωτάκος.  Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής επαναστάσεως,εκδόσεις Γκέκα, Αθήνα  1971, σελ. 406-407.

23 Οκτωβρίου, 2014

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Τοπική μυθολογία και Νεολιθική εποχή (7.000- 2.600 π.Χ.)

Filed under: Αρχαιολογία,ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 9:50 μμ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου: Ιστορική Περιήγηση στον Χωροχρόνο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας από το 2600 π.Χ έως σήμερα. ( ISBN 978-960-93-5989-4)

Για την νεολιθική εποχή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον Άγιο Βασίλειο. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν εξερευνηθεί ακόμη αρχαιολογικά τα διάφορα σπήλαια που υπάρχουν στην περιοχή του. Τα σπήλαια   αυτά ευρίσκονται στο φαράγγι της Χούνης, στο όρος Τρίκορφο (αρχαία ονομασία Τρητός και συγκεκριμένα το σπήλαιο του ναού της Ζωοδόχου Πηγής) και στην περιοχή του Αγίου Σώστη (σπηλιά του Αντώνη). Επίσης δεν έχουν ερευνηθεί επιφανειακά οι παραπάνω ή άλλες πιθανές θέσεις για την τυχόν ύπαρξη όστρακων της νεολιθικής εποχής.

Το 1930 ο Ν. Μπέρτος ερεύνησε το σπήλαιο στο γειτονικό όρος Νυφίτσα κοντά στη Κλένια. Η επίχωση μέσα στο σπήλαιο αυτό περιείχε ευρήματα, τα οποία ανήκαν σε όλες της εποχές από την νεολιθική μέχρι την χριστιανική[1]. Τα ευρήματα αυτά, που μεταφέρθηκαν τότε (1930) στα Αρχαιολογικά Μουσεία Κορίνθου και Ναυπλίου δεν έχουν δημοσιευθεί, αλλά μόνο μνημονευθεί συνοπτικά.[2]

Το όρος Νυφίτσα μαζί με τα βουνά του Αγίου Βασιλείου αποτελούν μία ενιαία οροσειρά και φράζουν προς νότια την κοιλάδα των Κλεωνών. Και σε άλλες γειτονικές θέσεις του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας βρέθηκαν μέσα σε σπήλαια νεολιθικές επιχώσεις, όπως στο λόφο Τσούγκιζα, δυτικά από το Ηράκλειο της Νεμέας απέναντι από το ύψωμα του σταδίου (ανασκαφή από τον C. Blegen, 1924) [3]

Συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο και η περιοχή του Αγίου Βασιλείου να κατοικήθηκε την νεολιθική εποχή, κυρίως στα σπήλαια.

Το κατά τον Απολλόδωρο αμφίστομο σπήλαιο στο αρχαίο όρος Τρητός (Τρίκορφο),  στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας, όπου σήμερα υπάρχει ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής.

Ειδικά το σπήλαιο της Ζωοδόχου Πηγής στο όρος Τρητός (Τρίκορφο) στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου αναφέρεται και στην μυθολογία από τον περιηγητή Παυσανία, ότι δηλ. ο Ηρακλής σκότωσε σε αυτό το Λιοντάρι της Νεμέας.[4] Ο Απολλόδωρος (πρώτος ή δεύτερος αιώνας μ. Χ.) αναφέρει ότι προηγουμένως ο Ηρακλής είχε φιλοξενηθεί στις γειτονικές αρχαίες Κλεωνές, στο σπίτι ενός χειρώνακτα (τεχνίτη) που είχε το όνομα Μόλορχος. Και όταν ο Μόλορχος θέλησε να θυσιάσει ένα ζώο, ο Ηρακλής του είπε να προσέχει την τριακοστή ημέρα (από εκείνη που μιλούσαν) και αν μεν επιστρέψει από το κυνήγι του λιονταριού αβλαβής να θυσιάσει στον σωτήρα Δία, αν δε πεθάνει, τότε να του κάμει νεκρικές θυσίες. Αναφέρεται ότι όταν ο Ηρακλής σκότωσε το Λιοντάρι στο δίστομο σπήλαιο το φορτώθηκε στις πλάτες του και το πήγε πρώτα στις γειτονικές Αρχαίες Κλεωνές στον Μόλορχο, (οι οποίες απέχουν περίπου δύο χιλιόμετρα από το σπήλαιο). Αφού θυσίασε στις Κλεωνές «στον Σωτήρα Δία» μετά το πήγε στις Μυκήνες. Ο Απολλόδωρος δεν αναφέρει στην περιγραφή του καθόλου την αρχαία Νεμέα.[5]

Αλλά και νεώτεροι περιηγητές, όπως ο Διονύσιος Πύρος, ο Θετταλός αναφέρει ότι το σπήλαιο της Ζωοδόχου Πηγής στο όρος Τρητός είναι αυτό στο οποίο είχε καταφύγει το λιοντάρι προτού το σκοτώσει ο Ηρακλής.[6]

——————————————————-

[1]              Συριόπουλος Κ., Η προϊστορία της Πελοποννήσου, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας, αριθ.51, Αθήνα 1964 , σελ. 24.

[2]              Ομοίως, σελ 24.

[3]              Συριόπουλος, σελ. 24.

[4]              Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, Κορινθιακά Λακωνικά, κεφ. 15, παρ. 2, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1976, σελ. 124-125.

[5]              Απολλοδώρου, Βιβλιοθήκη, Βιβλίο ΙΙ, παράγραφος 74-75, (επιμ. Π. Περτρίδου), Ιωαν. Ν. Ζαχαρόπουλου, Αθήνα 1959, σελ. 122-123.

[6]              Πύρρος Δονύσιος ο Θετταλός, Κορινθιακά-Σικυωνκά, (επιμέλεια Α. Αθουσάκης), Έκδοση Δήμου Κορινθίων, Κόρινθος 2008, σελ. 49-50, 136.

20 Οκτωβρίου, 2014

Το αρχαίο κυκλικό πυραμοειδές στη θέση Ανεμόμυλος στα στενά του Αγίου Σώστη, περιοχή Αγίου Βασιλείου Κορινθίας.

Filed under: Αρχαιολογία,ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 9:58 μμ

Το κείμενο και η φωτογραφία, που ακολουθούν, είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου Ιστορική Περιήγηση στον χωροχρόνο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας από το 2600 π. Χ έως σήμερα. (Αριθμός ISBN Εθνικής Βιβλιοθήκης 978-960-93-5989-4).

  Το κυκλικό πυραμοειδές στην περιοχή Ανεμόμυλος Αγίου Βασιλείου Κορινθίας

Ένα χιλιόμετρο περίπου νότια του Αγίου Σώστη σώζονται τα ερείπια ενός κυκλικού κτιρίου το οποίο είναι κατασκευασμένο από μεγάλες πέτρες χωρίς συνδετική ύλη.[1] Η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου, ο οποίος είναι παχύτερος στην βάση, έχει κλίση προς το εσωτερικό του κτιρίου, ενώ η εσωτερική επιφάνεια του είναι σχεδόν κάθετη.

Βρίσκεται σε ένα ύψωμα πάνω σε αρχαίο δρόμο, που ένωνε στην αρχαιότητα την Κόρινθο με τις Μυκήνες, και έχει οπτική επαφή τόσο με την Κορινθία όσο και με την Αργολίδα.

Σύμφωνα με τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία ο δρόμος αυτός ήταν σύντομος και κατάλληλος για οδοιπόρους ευκίνητους. Παράλληλα με αυτόν τον δρόμο, που περνούσε μέσα από τα στενά του Αγίου Σώστη, χρησιμοποιείτο κατά την αρχαιότητα και ο αμαξιτός δρόμος που περνούσε από τα στενά των Δερβενακίων δυτικότερα και ήταν καταλληλότερος για οχήματα.[2]

Το κτίσμα αυτό σήμερα φέρει την ονομασία Ανεμόμυλος, διότι σύμφωνα με τις προφορικές παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, χρησιμοποιήθηκε τα νεώτερα χρόνια ως ανεμόμυλος για το άλεσμα των δημητριακών. Επίσης αποκαλείται και αρχαία φρυκτωρία. Για την χρησιμότητα τέτοιων κτισμάτων κατά την αρχαιότητα έχει εκφρασθεί η άποψη ότι λειτούργησαν ως οχυρά ή ως φρυκτωρίες[3] ή ως τύμβοι[4] ή ακόμη και ως φυλάκια ή παρατηρητήρια.

Το κυκλικό κτίσμα στον Ανεμόμυλο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας έχει διάμετρο 12 μέτρων. Η είσοδος δείχνει να είναι προς τα δυτικά. Σε αυτό συνηγορεί μία προεξοχή και ένα άνοιγμα του τοίχου στο μέρος αυτό, όπου πιθανότατα υπήρχε μία μικρή σκάλα ή ένα πλάτωμα. Οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή είναι πρόχειρα λαξευμένες και έχουν τοποθετηθεί χωρίς συνδετικό υλικό. Το επάνω μέρος του κτίσματος έχει καταρρεύσει και έχει κατρακυλήσει γύρω από το μνημείο. Η χαμηλότερη σειρά έχει διατηρηθεί και είναι σχεδόν μία πλήρης περιφέρεια κύκλου. Όσο ανεβαίνει ο τοίχος χρησιμοποιούνται μικρότερες πέτρες και αυτό προσδίδει στο κτίσμα την κλίση προς το εσωτερικό του, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις αρχαίες πυραμίδες. Πρόκειται για κυκλικό πυραμοειδές αρχαίο κτίσμα.

Ο J. Wiseman στην καταγραφή των μνημείων της Κορινθίας ισχυρίζεται ότι το αρχαίο αυτό κτίσμα στον Ανεμόμυλο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας θα μπορούσε να χρησιμεύει ως φυλάκιο που προστάτευε το πέρασμα από την Κορινθία στην Αργολίδα ή ως πύργος–παρατηρητήριο.[5]  Ωστόσο το συγκεκριμένο κτίσμα δεν έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, ούτε χρονολογηθεί με ακρίβεια.

Παρόμοια αρχαία κτίσματα υπάρχουν και στην Αργολίδα. Όπως π.χ. η γνωστή Πυραμίδα του Ελληνικού, εννέα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άργους. Για την σκοπιμότητα και την χρονολόγηση παρομοίων αρχαίων κτισμάτων στην περιοχή της Αργολιδοκορινθίας και γενικότερα του ελλαδικού χώρου υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Υποστηρίζεται ότι χρονολογούνται την τρίτη χιλιετία π.Χ.[6] Αντίθετα η Αμερικανική Αποστολή το 1938 τα τοποθετεί μεταξύ του τέταρτου και του τρίτου αιώνα π.Χ.[7]

Άποψη του γράφοντος είναι ότι το κτίσμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και ως Φρυκτωρία. Σε αυτό συνηγορεί η άμεση οπτική επαφή που έχει, τόσο με την περιοχή των αρχαίων Κλεωνών, τον Ακροκόρινθο και τα βουνά της Στερεάς Ελλάδος, όσο και με την Αργολίδα, τα βουνά της Αρκαδίας και τα υψώματα της περιοχής των Μυκηνών. Συνήθως οι αρχαίες Φρυκτωρίες ήσαν κυκλικές, όπως κυκλικό είναι και το εν λόγω κτίσμα. . Επίσης οι απλοί πύργοι δεν έχουν κλίση, αλλά τα τοιχώματα τους συνήθως είναι κατακόρυφα.[8]

Το κτίσμα αυτό είναι το νοτιότερο σημείο των στενών του Αγίου Σώστη.

Γιάννης Κουτσούκος

———————————————————————————-

[1]               Ν  37°  47´  26,73´´    και  Ε.  22°  47´  58,44´´

[2]              Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, Κορινθιακά Λακωνικά, κεφ15,παρ.2, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1976, σελ. 121.

[3]              Lord, Louis E., Watchtowers and Fortresses in Argolis, American Journal of Archaeology, Vol. 43, No. 1 (Jan. – Mar., 1939), pp. 78-84.

[4]              Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις – Κορινθιακά / Λακωνικά, Εκδοτική Αθηνών, 2004, σ. 192-193.

[5]              James Wiseman, The land of the ancient Corinthians, Paul Astroms  forlag Gotenborg 1978, σελ. 116-117.

[6]              Λυριτζής, Ιωάννης Γ., Το Μυστήριο των Ελληνικών Πυραμιδοειδών, Εκδόσεις Ακαδημίας Δελφικών Μελετών, 1998.

[7]              Lord, pp. 78-84.

[8]              Οι φρυκτωρίες, οι οποίες διαθέτουν μεταξύ τους άμεση οπτική επαφή σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, χρησιμοποιούν την φωτιά και ένα προσυμφωνημένο κώδικα αναπαράστασης γραμμάτων ή λέξεων ή φράσεων, όπως στον κώδικα Μορς, για την μετάδοση ειδήσεων ή μηνυμάτων. Την νύχτα οι υπεύθυνοι φύλακες στην φρυκτωρία (φρυκτωροί) άναβαν λαμπερές φωτιές για τη μετάδοση σημάτων, ενώ κατά την διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιούσαν πυκνό καπνό. Η κλίση του κυκλικού κτίσματος προς το κέντρο προφανώς χρησίμευε για την μείωση της επιφανείας της λίθινης οροφής του, με σκοπό την μεγαλύτερη στατική ευστάθεια. Συγχρόνως όμως με αυτόν τον τρόπο παρέμενε αμετάβλητη η ευρυχωρία του χώρου της βάσης του κτιρίου με την σχετικά μεγάλη διάμετρο των 12μ. για την παραμονή του προσωπικού φύλαξης.

[9]              Wiseman, σελ. 115.

12 Μαΐου, 2011

Δείτε τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου κ Χασικίδη για το λατομείο στον Αγιο Βασίλειο Κορινθίας

Filed under: Αρχαιολογία,Αυτοδιοίκηση,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 10:32 πμ

Στο lakis@sfendona.gr  (ΜΑΧΗ ΣΤΟ Κ.Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) και στο  e-korinthos.gr ( Σοκ!!! Πήγαν κρυφά να φτιάξουν λατομείο στον Αγ.Βασίλη.(video) ο αντιδήμαρχος Κορινθίων κ .Χασικίδης παραχωρεί δύο καταπληκτικές και  ενημερωτικές  συνέτευξεις για το  υπό ίδρυση λατομείο στον Αγιο Βασίλειο Κορινθίας- δίπλα  σε κηρυγμένα μνημεία και στα ιστορικά Δερβενάκια-Αγιος Σώστης.Δείτε εκεί και τα βίντεο των δηλώσεων του.

11 Μαΐου, 2011

Αναβλήθηκε στο ΚΑΣ (κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο) η συζήτηση για το λατομείο στον Αγιο Βασίλειο δίπλα από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και τα Δερβενάκια.

Filed under: Αρχαιολογία,Αυτοδιοίκηση,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 12:46 μμ

Αναβλήθηκε στο ΚΑΣ  (κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο)  η προγραμματισμένη για τις 10-05-20011 συζήτηση για το υπό ίδρυση λατομείο στον Αγιο Βασίλειο Κορινθίας, δίπλα σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και δίπλα  από τα ιστορικά Δερβενάκια.

Εκπρόσωποι του Δήμου Κορίνθου (δήμαρχος,αντιδήμαρχος Κορίνθου,πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Αγίου Βασιλείου κλπ) και πολλοί κάτοικοι του χωριού παρέστησαν στην Αθήνα στο ΚΑΣ εκφράζοντας την αντίθεση τους για την ίδρυση του Λατομείου κοντά σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και  στις ιστορικές τοποθεσίες Δερβενάκια -Αγιο Σώστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Κορίνθου η ΛΖ  Εφορία προιστορικών και κλασσικώναρχαιοτήτων Κορινθίας εισηγείται  τώρα την χορήγηση άδειας για το λατομείο,παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενη εισήγηση της η ίδια υπηρεσία ήταν εναντίον της χορήγησης αδείας στο λατομείο ,το οποίο– ως γνωστόν- ευρίσκεται πλησίον τεσσάρων κηρυγμένων από τις ίδιες τις υπηρεσίες του  Υποργείου Πολιτισμού αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικων περιοχών.

Αντίθετα η βυζαντινή εφορία αρχαιοτήτων-σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες- επιμένει εκ νέου στη προηγούμενη εισήγηση της να μην δοθεί η άδεια για το λατομείο λόγω της σπουδαιότητας των κηρυγμένων μνημείων δίπλα από το λατομείο.

Με βάση τις πληροφορίες αυτές-και αν αληθεύουν- οι  κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου  στη λαική συνέλευση που πραγματοποήθηκε στις 09-05-2011  για το θέμα αυτό-έθεταν τα πιο κάτω ερωτήματα.

1) Γιατί άλλαξε τώρα η εισήγηση της ΛΖ  ΕΠΚΑ Κορίνθου;

Μήπως μετατέθηκαν -στο ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ πρώτης και δεύτερης εισήγησης της αρχαιολογικής υπηρεσίας Κορίνθου – οι αρχαιολογικοί χώροι από μόνοι τους και δεν χρειάζονται πλεον  προστασία , λόγω  μεγαλυτέρας αποστάσεως τους από το λατομείο ( όπως π.χ ο σπουδαίος κηρυγμένος και μοναδικός αρχαιολογικός προιστορικός οικισμός των Ζυγουριών);

Αν συνέβη κάτι τέτοιο τότε σίγουρα θα τρίζουν  τα κόκκαλα του μεγάλου αμερικανού αρχαιολόγου BLEGEN, o οποίος  ανέσκαψε  τον χώρο αυτό των Ζυγουριών στις αρχές του εικοστού αιώνα,τον έφερε στο φως  και τον ανέδειξε.

2)  Τι νόημα έχει η κήρυξη ενός αρχαιολογικού χώρου, που έκαναν την δεκαετία του εξήντα οι τότε αρχαιολόγοι της ίδιας αυτής αρχαιολογικής υπηρεσίας, αν η κήρυξη αυτή δεν συντελεί στη προστασία του μνημείου από  τις επερχόμενες γενεές;

3) Εχει ο αρχαιολογικός νόμος ,που έγινε για να προστατεύσει τα μνημεία της χώρας,-τελικά  και πράγματι-μία τέτοια  σύννομη δυνατότητα, ωστε να μεταφράζεται και να εφαρμόζεται τόσο υποκειμενικά κατά περίπτωση και ανάλογα με το άτομο που τον εισηγείται;

Στο σημείο αυτό μπορεί ή όχι να ισχύσει ο στίχος του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη;

Οπου κι αν γυρίσω η Ελλάδα με πληγώνει.


Γιάννης Κουτσούκος

πρόεδρος συλλόγου μελέτης και προβολής

προβλημάτων νομού Κορινθίας.

10 Μαΐου, 2011

Αμεσες δυναμικές κινητοποιήσεις κατά του Λατομείου στον Αγιο βασίλειο Κορινθίας από το τοπικό διαμέρισμα.

Filed under: Αρχαιολογία,Αυτοδιοίκηση,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 10:59 μμ

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα  του υπό ίδρυση λατομείου  ο πρόεδρος του τοπικού  κοινοτικού διαμερίσματος Αγίου Βασιλείου Κορινθίας  Π. Παρασκευάς, εκφράζει την πλήρη αντίθεση του  και τονίζει

«Σε απόσταση αναπνοής από την τοποθεσία Ζυγουριές, ο οποίος είναι από τους σπουδαιότερους σωζόμενους ακόμη προϊστορικούς οικισμούς των Βαλκανίων και επίσημα κηρυγμένος ως αρχαιολογικός χώρος και ακόμη δίπλα από τον γνωστό ιστορικό χώρο των Δερβενακίων – Αγίου Σώστη (κηρυγμένος ως ιστορικό τοπίο και χώρος ιδιαιτέρου φυσικού κάλους) και          ακόμη σε ελάχιστη απόσταση από το επίσης κηρυγμένο βυζαντινό μνημείο της  Ζωοδόχου Πηγής,
εκεί ακριβώς προβλέπεται να ιδρυθεί λατομείο ιδιωτικής εταιρίας κατασκευής αυτοκινητόδρομου.

Το εν λόγω λατομείο απέχει μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το εκεί σωζόμενο Αδριάνειο υδραγωγείο. Να πούμε ακόμη ότι το ιδιωτικό αυτό λατομείο είναι πλησίον κατοικημένης περιοχής και άμεσα συνορεύει με καλλιεργήσιμες εκτάσεις του κάμπου Αγίου Βασιλείου Κορινθίας.

Στις  09-05-2011 οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου σύσσωμοι σε γενική συνέλευση εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους για την ίδρυση του λατομείου αυτού. Επίσης συντονίζουν τις διαμαρτυρίες τους για άμεσες δυναμικές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες τόσο μέσα από τα θεσμικά όργανα, όσο και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο…

9 Μαΐου, 2011

Ιδρυση Λατομείου στον Αγιο Βασίλειο Κορινθίας ξεσηκώνει τους κατοίκους.

Filed under: Αρχαιολογία,Αυτοδιοίκηση,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 10:01 μμ

Σε απόσταση αναπνοής από την τοποθεσία Ζυγουριές, η οποία είναι από  τους σπουδαιότερους σωζόμενους ακόμη προιστορικούς οικισμούς των Βαλκανίων  και επίσημα κηρυγμένος ως  αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 605-Β-16-9-1965     ΥΑ16307  9-9-1965)-Βλέπε πιο κάτω την επίσημη ταυτότητα του κηρυγμένου μνημείου-και

———————————————————————————————————————————————————-

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ζυγουρίες
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός Κορινθίας / Τενέας / Αγίου Βασιλείου /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΖ’ ΕΠΚΑ Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 16307/9-9-1965, ΦΕΚ 605/Β/16-9-1965

————————————————————————————————————————————————————

ακόμη δίπλα από τον γνωστό ιστορικό χώρο των Δερβενακίων – Αγίου Σώστη ( τοποθεσία επίσημα κηρυγμένη  ως ιστορικός χώρος και ως  χώρος  ιδιαιτέρου φυσικού κάλους  ( ΥΑ 15184/3-10-1963 του ΥΠ.ΠΟ  ΦΕΚ 451/Β/14-10-1963).) και ακόμη σε  ελάχστη απόσταση από το επίσης κηρυγμένο   βυζαντινό μνημείο της  Ζωοδόχου Πηγής (ΥΑ 15904/24-11-1962 του ΥΠ.ΠΟ   ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962), εκεί ακριβώς προβλέπεται να ιδρυθεί λατομείο ιδιωτικής εταιρίας κατασκευής αυτοκινητόδρομου.

Το εν λόγω λατομείο απέχει μόλις μερικές δεκάδες μέτρα από το εκεί σωζόμενο Αδριάνειο υδραγωγείο.

Να πούμε ακόμη ότι το ιδιωτικό αυτό λατομείο είναι πλησίον  κατοικημένης περιοχής και άμεσα συνορεύει με καλλιεργήσιμες εκτάσεις του κάμπου του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας.

Σις  09-05-2011 οι κάτοκοι  του Αγίου Βασιλείου σύσωμοι σε γενική συνέλευση εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους  στην ίδρυση του  λατομείου αυτού. Επίσης συντονίζουν τις διαμαρτυρίες τους για άμεσες δυναμικές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες ,τόσο μέσα από τα θεσμικά όργανα, όσο και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.Για αύριο  10-05-2011 ανακοίνωσαν δυναμική παρουσία στο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί το θέμα αυτό.

Ενημερώθηκαν οι βουλευτές του νομού και ο  υπουργός κ.Μπεγλίτης καθώς και άλλοι θεσμικοί παράγοντες. Ο βουλευτής Κορινθίας κ Κ.Κόλλιας δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία, ότι θα καταθέσει αύριο επερώτηση στη Βουλή.

26 Ιανουαρίου, 2011

Σχόλια για την εκπομπή Ορφέας και Αργοναυτική Εκστρατεία, 17/01/2011

Filed under: Αρχαιολογία,Ιστορία,Πολιτισμός — Γιάννης Κουτσούκος @ 10:52 μμ

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 17-01-11 ΣΤΟ ΤΟΡ CHANNEL ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Φωτογραφίες από την εκπομπή ΑΠΛΑ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ του Κορίνθιου δημοσιογράφου Γιάννη Κουτσούκου στην οποία ήμουν προσκαλεσμένος στις 17-01-10. Μιά εκπομπή του τοπικού καναλιού ΤΟP CHANNEL  της Κορίνθου κυριολεκτικά όαση στα απογευματινά σκουπίδια.
Ένα σχεδόν δίωρο ελεύθερης συζήτησης χωρίς σημειώσεις, γεμάτη από την Ελλάδα της αισιοδοξίας, που την είδαν με τεράστιο ενδιαφέρον οι συμπατριώτες μου.Δεν πίστευα ότι σε ένα μικρό κανάλι θα υπήρχε τέτοια καταπληκτική εκπομπή και ένας τέτοιος άνθρωπος, ο αγαπητός Γιάννης Κουτσούκος, που είχα την χαρά να συναντήσω για πρώτη φορά στη ζωή μου στο στούντιο και ο οποίος με εξέπληξε με τις γνώσεις και το ήθος του. Παρ΄όλο που  δεν  είχαμε το χρόνο να μιλήσουμε και να σχεδιάσουμε την εκπομπή, κατάφερε με τις εύστοχες παρατηρήσεις του να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και να με βοηθήσει να αναδείξω το θέμα της συζήτησής μας ΟΡΦΕΑΣ και ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ. Τον ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία του και υπόσχομαι ότι θα επανέλθω στις οθόνες των συμπατριωτών μου για ένα πολύ μεγάλο θέμα: ΤΟΝ ΤΡΩΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ.

Αναρτήθηκε από ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΦΙΑ

20 Ιανουαρίου, 2011

Το Αδριάνειο υδραγωγείο στη περιοχή του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας.

Filed under: Αρχαιολογία,Πολιτισμός,ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 9:24 μμ

Όπως είναι γνωστό ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός κατασκεύασε το περίφημο Αδριάνειο υδραγωγείο, το οποίο μετέφερε νερό στην Αρχαία Κόρινθο από τις πηγές της Στυμφαλίας.

Η διαδρομή του υδραγωγείου από την Στυμφαλία μέχρι τον Άγιο Βασίλειο ήταν η εξής: Στυμφαλία, Σήραγγα Αδριανού, Σιούρι, Αλωνάκι, Πλατάνι, Γυμνό, Στρουγγίτσα, Αλεπότρυπες (Αρχαίας Νεμέας), Αγιος Σώστης, Γκαλγκούνι, Τρίκορφο, Χούνη, Δαφνιάς, Αγιος Βασίλειος.  Σον Άγιο Σώστη εντοπίζεται 50 περίπου μέτρα δυτικά  της  Ι.Μ Αγίου Κυπριανού. Μέχρι εκεί ακολουθούσε πιθανότατα τον σημερινό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Σιδηροδρομικός σταθμός Δερβενακίων, Νταματίνα, ρέμα Αγίου Σώστη.  Πριν από το ρέμα ή  θα υπήρχε Πύργος για να  υπερνικήσει την  ανηφόρα που άρχιζε από εκεί μέχρι το ύψωμα της περιοχής  Τσούρκα ή θα  εξακολουθούσε ο αγωγός να είναι κλειστός μέχρι το ύψωμα της Τσούρκας εκμεταλευόμενος κάποιο  αντίστοιχο προηγούμενο ύψωμα της περιοχής Νμέας.  Η διαδρομή από Άγιο Σώστη μέχρι Άγιο Βασίλειο ήταν πάντα στους πρόποδες των βουνών Γκαλγκούνι, Τρίκορφο, Χούνι και Δαφνιάς.

Η περαιτέρω πορεία του ήταν:Ανατολικά του Αγίου Βασιλείου (τοποθεσία Σταλιό), Δυτικά του Χιλιομοδίου,ανατολικά του λόφου Προφήτης Ηλίας, μέσα από το χωριό Κουταλά, περιοχή Συκιώνα-όπου συναντούσε την νέα εθνική οδό Κορίνθου -Τριπόλεως, Πεντοσκούφι, Αναπνογά και κατέληγε στην Αρχαία Κόρινθο.Το συνολικού μήκος του μέχρι την Αρχαία Κόρινθο ήταν περίπου 85 χιλιόμετρα.

Δυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος Κορινθίας στα πιο πάνω σημεία, αλλά και μέσα στο χωριό σώζονται ακόμη και σήμερα υπολείμματα του Αδριάνειου αυτού υδραγωγείου και μάλιστα στα πιο κάτω σημεία:

1) Αριστερά του δρόμου που οδηγεί από το χωριό Άγιος Βασίλειος μέσω της τοποθεσίας Ρέχτι προς την είσοδο του φαραγγιού της Χούνης λίγο προτού φθάσουμε στην είσοδο της Χούνης.(Βλέπε φωτογραφία 1.)

φωτογραφία 1 – Τοιχείο στην νότια είσοδο της Χούνης αριστερά όπως εισερχόμεθα.

2).Στην είσοδο της Χούνης όπως περνάμε κάθετα το φαράγγι της- βαδίζοντας πάντα στο παληό μονοπάτι από το χωριό προς το εκκλησάκι της Παναγίας- ακριβώς στο σημείο που διασχίζουμε το ρέμα της Χούνης ευρισκόμενοι πάντα στο παλιό μονοπάτι για το εκκλησάκι της Παναγίας (Ζωοδόχος Πηγή).Τα σωζόμενα τοιχία είναι υπολείμματα τοίχων υδρογέφυρας για να περάσει το υδραγωγείο το ρέμα στο σημείο αυτό.(Είσοδο Χούνης).Βλέπε φωτογραφία 2.

Φωτογραφία 2-Βάσεις τόξων υδρογέφυρα στο ρέμα της νοτίου εισόδου της Χούνης.

Φωγραφία-3 Τοιχώματα υδραγωγείου λαξευμένα σε Βράχο.

Διακρίνονται ακόμη οι βάσεις του τόξου ( καμάρας) που σχηματιζόταν πάνω από το ρέμα και από τις δύο μεριές του ρέματος.

3)Τμήμα του υδραγωγείου λαξευμένο στο βράχο,λίγα μέτρα μετά το ρέμα της Χούνης,βαδίζοντας πάντα το παλιό μονοπάτι από Χούνη προς Παναγία (Ζωοδόχος Πηγή).Το μονοπάτι αυτό χρησημοποίησε σαν τοίχο αντιστήριξης για μερικές εκατοντάδες μέτρα τον ίδιο τον τοίχο του Ανδριάνειου υδραγωγείου και ήταν ο μοναδικός δρόμος για πεζούς ή υποζύγια για να πάει κάποιος από τον Άγιο Βασίλειο στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής.(Σήμερα χρησημοποιείται ένας παράλληλος χωματόδρομος κατάλληλος και για αυτοκίνητα ,ο οποίος κατασκευάσθηκε τις τελευταίες δεκαετίες). Βλέπε φωτογραφία 3 και 4

Οι επόμενες  4 φωτογραφίες είναι από την ίδια περιοχή στο μονοπάτι από Χούνη προς Ζωοδόχο Πηγή.  Το μονοπάτι αυτό συμπίπτει με  την πορεία του αρχαίου υδραγωγείου για περίπου τριακόσια μέτρα όπως βαδίζουμε προς δυτικά και μετά εξαφανίζονται τα ίχνη του υδραγωγείου. Μπορούμε στις πιο κάτω φωτογραφίες να δούμε τους πολύ

Φωτογραφία -4

καλά διατηρημένους αρχαίους τοίχους αντιστήριξης (στους οποίους στηρίζεται και το σημερινό μονοπάτι), λείψανα του δαπέδου του από στρώση με πέτρες και πλατώματα, όπου πιθανώς χρησιμοποιούντο σαν  βάση  υδάτινων πύργων για να επιτευχθεί το αναγκαίο υψόμετρο για να εφαρμοσθεί η γνωστή  αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων για την περαιτέρω πορεία του νερού μέχρι το ανάλογο υψόμετρο της Αρχαίας Κορίνθου.

4) Το υδραγωγείο περνούσε και μέσα από το χωριό Άγιος Βασίλειος. Λείψανα του σώζονται σε πολλά σημεία όπως π.χ στο ρέμα Ρέχτι, ανατολικά  των κατοικιών Χρήστου Μπαρλιά,  μέσα από την ιδιοκτησία Μιχαήλ Καφαντάρη και  Θεόδωρου Κακούρου κ.λ.π.

Η πιθανή πορεία του μέσα στο χωριό πρέπει να ήταν η εξής: από την ανατολική πλευρά της εισόδου της Χούνης (φωτογραφία 1) πρέπει να συνέχιζε προς το σημερινό νεκροταφείο του χωριού, αφού περνούσε με υδρογέφυρα προηγουμένως το ποτάμι Ρέχτι. Κατόπιν περνούσε κοντά στο σημερινό κοινοτικό γραφείο, συνέχιζε ανατολικά της οικίας Χρήστου Μπαρλιά -(στις εκεί κατωφέρειες ).  Κατόπιν περνούσε από την οικία Μ. Καφαντάρη- (βόρεια της εκκλησίας του χωριού,όπου έχουν εντοπισθεί λείψανα του μέσα στην οικία αυτή)- και μάλιστα κατά μήκος του υπάρχοντος κοινοτικού δρόμου προ της οικίας αυτής. Το επόμενο ίχνος του υδραγωγείου έχει εντοπισθεί στην οικία Θεοδώρου Κακούρου . Μετά  συνέχιζε προς ανατολάς. Αφού περνούσε τα ρέματα Βρυσούλα-Σωλήνι, την περιοχή πλάκες και το ρέμα του Πασά κατέληγε στη θέση Σταλιό.

Στη θέση Σταλιό- ανατολικά του Αγίου Βασιλείου και έξω από το χωριό- έχει εντοπισθεί καλά διατηρημένος υπόγειος αγωγός (σήραγγα),η οποία εξυπηρετούσε την υπόγεια διαδρομή του.

Η Σήραγγα του Αδριάνειου Υδραγωγείο στη περιοχή του Αγίου Σώστη
δυτικά της Ι.Μ Αγίου Κυπριανού.

Το Αδιάνειο Υδραγωγείο στην περιοχή Τσούρκα Αγίου Βασιλείου

Κορινθίας στους πρόποδες του όρους Τρίκορφο.

Ο Πούπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός (24 Ιανουαρίου 7610 Ιουλίου 138 μ.Χ.), στα λατινικά Publius Aelius Traianus Hadrianus, υπήρξε Αυτοκράτορας της Ρώμης κατά τα έτη 117138, καθώς επίσης στωικός και επικούρειος φιλόσοφος. Αποτελεί τον τρίτο από τους λεγόμενους «Πέντε Καλούς Αυτοκράτορες». Η βασιλεία του είχε ένα διστακτικό ξεκίνημα, μια ένδοξη περίοδο ακμής και ένα τραγικό επίλογο.

Προτομή του Αυτοκράτορα της Ρώμης Αδριανού

Πορεία του Αδριάνειου υδραγωγείου στον ΄Αγιο Βασίλειο Κορινθίας από την περιοχή Χούνη μέχρι την περιοχή Ρέχτι.

——————-

Το κείμενο και οι  φωτογραφίες  είναι του   Γιάννη Κουτσούκου,  Κόρινθος. Εκτενέστερη μελέτη για το υδραγωγείο με γεωγραφικές συντεταγμένες και διαγράμματα της πορείας του υπάρχει  στο υπό έκδοση βιβλίο του για την ιστορία της περιοχής του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας από το 2600 π.Χ έως σήμερα.      jpkoutsoukos@gmail.com

Επόμενη σελίδα: »

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: