Γιάννης Κουτσούκος

Ιουνίου 14, 2017

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ. ΠΕΝΤΕ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ : προέγνω, προώρισε, ἐκάλεσε, ἐδικαίωσε, ἐδόξασε.

Filed under: Uncategorized — Γιάννης Κουτσούκος @ 11:15 μμ

Πηγή: ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ. ΠΕΝΤΕ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ : προέγνω, προώρισε, ἐκάλεσε, ἐδικαίωσε, ἐδόξασε.

Advertisements

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ. ΠΕΝΤΕ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ : προέγνω, προώρισε, ἐκάλεσε, ἐδικαίωσε, ἐδόξασε.

Filed under: θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 10:40 μμ

Με την ευκαιρία του Ιουνίου, όπου τιμάται ο Απόστολος Παύλος με διάφορες εκδηλώσεις, θα αναλύσουμε σήμερα δύο εδάφια  από τα κείμενα του στην Καινή Διαθήκη.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παυλος (κεφαλαιο 8, στιχοι 29 έως 30) αναφέρει πέντε σπουδαίες λέξεις :

1. προέγνω

2. προώρισε

3. ἐκάλεσε

4. ἐδικαίωσε  και 

5. ἐδόξασε

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πεπρωμένο (κισμέτ) στην ορθόδοξη πίστη μας, πράγμα που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα και υπάρχει σήμερα και στις ανατολικές θρησκείες. Ο Θεός έχει προικίσει τον άνθρωπο με το αυτεξούσιο της θελήσεως, δηλαδή τον έχει κάνει κατ εικόνα (Πρόσωπο, που σημαίνει Θέληση, Λογική κλπ), πράγμα το οποίον και σέβεται.

Δηλαδή επειδή ο Θεός ως άπειρος και πάνω από τον χρόνο   πρoγνωρίζει αυτούς  που θα αγιάσουν ( δηλαδή θα επιτύχουν με την καλή προαίρεση τους , τον πνευματικό αγώνα τους και την επενέργεια της θείας Χάριτος να  έχουν μέθεξη στις κατά χάριν άκτιστες ενέργειες Του)  αυτούς τους προωρίζει, τους καλεί, τους δικαιώνει και τους δοξάζει.

α)  ΚΕΊΜΕΝΟ: (Ρωμ. 8,29)

ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·

Μετάφραση (Ρωμ. 8,29 )

Διότι εκείνους τους οποίους ο Θεός έχει προγνωρίσει ως αξίους σωτηρίας δια την καλήν των διάθεσιν, τους προώρισε να γίνουν ομοιόμορφοι προς την ένδοξον εικόνα του Υιού του, ώστε να είναι ο Υιός του Θεού πρωτοτόκος μεταξύ πολλών αδελφών, που θα είναι όμοιοί του.

————————————–

β)    ΚΕΙΜΕΝΟ (Ρωμ. 8,30)

 οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ εδόξασε.

Μετάφραση (Ρωμ. 8,30)

Εκείνους δε που προώρισε δια την δόξαν της ομοιώσεώς των προς τον Χριστόν, αυτούς και εκάλεσε· και αυτούς που εκάλεσε και εδέχθησαν την κλήσιν, τους κατέστησε δικαίους· και εκείνους που εδικαίωσε, αυτούς και εδόξασε εις την Βασιλείαν των ουρανών.

Γιάννης Κουτσούκος

Κεφαλλονια 14-6-2017

 

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: