Γιάννης Κουτσούκος

Ιανουαρίου 4, 2017

ΟΧΙ «ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ»

Filed under: Ανθρώπινη Αλληλεγγύη — Γιάννης Κουτσούκος @ 12:02 πμ

Ένα κείμενο μου του έτους 1957, που δημοσίευσα ως μαθητής σε τοπική εφημερίδα. Είναι γραμμένο στο πολυτονικό. Έτσι γράφαμε τότε.  Αφορά την τότε μαθητιώσα νεολαία.                                                                                           

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

                                                                                          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

                                                                                         ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ…

                                                                                          ΕΤΟΣ  550ν              Αρ. Φύλλου 2380

                                                                                           Κυριακή 26 Μαίου 1957

Ἀξιότιμε Κε Διευθυντά,

Εἰς ἂρθρον, δημοσιευθὲν εἰς τὴν «ἐφημερίδα» τῆς Κορίνθου μὲ τὸν τίτλον «γύρω ἀπό τὴν ἐκπαίδευσιν», εἶδον μετὰ πικρίας νὰ κατηγορῆται ἡ Ἑλληνική νεολαία ὡς «βαδίζουσα -ἀρσενικὴ και θηλυκή κατὰ κρημνῶν» καὶ τὸ τραγικώτερον, ὅτι τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς τακτικῆς τῶν παιδαγωγῶν διότι «οἱ περισσότεροι ἐμφανίζουν ἐξόφθαλμον τοῦ κλάδου…»!

Τὸ ἄρθρον τοῦτο θίγει περισσότερον ὃλων ἐμᾶς, τὴν μαθητιῶσαν νεολαίαν, διότι αγανακτῶμεν πραγματικά, ἀκούοντες τοιαύτας ὓβρεις ἐναντίον μας καὶ πρὸ παντὸς ἐναντίον τῶν σεβαστῶν μας παιδαγωγῶν, οἳτινες τοσοῦτον μοχθοῦσι ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐμεῖς τοὐλάχιστον οἱ μαθηταί, ἀντιλαμβανόμενοι ἐκ τοῦ πλησίον τὸν μόχθον τῶν καθηγητῶν μας καὶ συμμεριζόμενοι τὴν προσπάθειάν των εἰς τὸ ἐπίμονον καὶ κοπιαστικόν των ἒργον, μᾶλλον διαβιβάζομεν τὰ σεβαστὰ συγχαρητήρια καὶ εὐχαριστήριά μας, ποθοῦντες ἳνα ἐπαινῆται τὸ ἒργον αὐτῶν, ὡς πρέπει να γίνεται, παρὰ νὰ κατακρίνεται μὲ τοσοῦτον πάθος.

Πρέπει ὃμως ὁ γράψας νὰ παρατηρήση ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν παιδαγωγὸν καὶ τὸν μαθητήν, ν’ ἀντιληφθῆ καλῶς τὸν μεταξύ τούτω στενόν σύνδεσμον και τότε ἀφοῦ βουτίξη τὴν πέναν του εἰς τὴν μελάνην της ἀμεροληψίας καὶ ἀντικειμενικότητος, νὰ ἐπιχειρήση νὰ γράψη τὰ ὃσα ἒγραψεν, ὂχι «κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν…» και «γενικὴν διαπίστωσιν…» ἀλλά καλλίτερον ἐξ ἰδίας εἰκασίας. Ἐφ’ ὃσον δὲ πιστεύει πραγματικά  και διατυμπανίζει εἰς τὸ ἂρθρον του, ὃτι τα γραφόμενά του «δὲν ἔχουν γενικὴν ἐφαρμογήν…», δὲν ἔπρεπε νὰ τὰ φέρη εἰς τὴν δημοσιότητα.

Μόνον ὃσοι παρατηροῦν ἐκ τοῦ μακρόθεν τὴν νεολαὶαν τὴν βλέπουν «βαδίζουσα κατὰ κρημνῶν» καὶ τὴν κατηγοροῦν. Ἀλλὰ οἱ τοιοῦτοι ἂς μάθουν ὅτι ἀπατῶνται. Καὶ τοῦτο διότι σήμερον μόνον, ὅπου δρᾷ το κακὸν γίνεται ἀντιληπτόν, ἐπειδὴ κυριαρχεῖ τοῦτο. Μόνον μερικές ἐξαιρέσεις παρατηροῦνται ἀπ’ αὐτοὺς πού ἀντιπροσωπεύουν τὴν «γενικὴν διαπίστωσιν…» καὶ αὐτὰς τὰς ἐρμηνεύουν θαυμασίως κατὰ τὸν τρόπον ποὺ ξέρουν, σπεύδοντες ἀμέσως εἰς τὴν δημοσιότητα, ἀπαγοητεύοντες τὰ πάντα και διαβεβαιοῦντες, ὅτι ἡ νεολαία ἐβυθίσθη εἰς τὸν βοῦρκον!…

Διαφεύγει τὴν προσοχήν τῶν τοιούτων ἡ ζῶσα νεολαία, ἡ ὑποσχομένη τὴν εὐημερίαν και τὴν μελλοντικὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξιν, ἡ νεολαία ἡ Ἑλληνικὴ, ἡ ὁποία στενάζει βαρέως ὑπὸ τὸ πέπλον τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς σημερινῆς κοινωνικῆς καὶ ὄχι παιδαγωγικῆς ἀδρανείας. Ἡ νεολαία, ἡ ὁποία θρέφει κρυφὰ καὶ ὑπόκωφα τὸ ἒμβρυον τῆς ἀρετῆς διὰ νὰ τὸ προφυλάξη ἀπὸ τὰς τρικυμίας τοῦ βίου καὶ τὰς καταιγίδας τῶν ἐχθρῶν της, ἳνα βλαστήση τοῦτο δροσερὸν και ἀκέραιον.

Ἀλλὰ οἱ γράψαντες δὲν ἒχουν σκύψει βαθειὰ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ νέου, διὰ νὰ ἴδουν τὰ ἰδανικά του καὶ τὸν κατηγοροῦν, διότι ἔτσι ἔχουν συνηθίσει. Ἔχουν συνηθίσει νὰ μαραὶνουν τὴν ἁγνὴν νεανικὴν ψυχὴν μὲ τὰ ἀπείραχτα δι’αὐτοὺς ἄρθρα τους. Ἔχουν συνηθίσει, ἴσως και διὰ προσωπικά τους ζητήματα, νὰ μὴν διστάζουν νὰ ἐκθέτουν ὄλην τὴν ἑλληνικὴν νεολαὶαν καὶ ἰδιαιτέρως τὸν  ἄξιον βοηθόν καὶ συμπαραστάτην της, τὸν παιδαγωγόν.

Ἄς μάθουν οἱ κατηγοροῦντες τὴν νεολαίαν νὰ μὴν πληγώνουν αὐτήν. Διότι αὕτη βαδίζει ὄχι «κατά κρημνῶν», ὡς ἰσχυρίζονται, ἀλλὰ ἀνέρχεται «κατ’ ἀρετῆς» μὲ ὑπερηφάνειαν καὶ τόλμην, βοηθουμένη πάντοτε μόνον ὑπὸ τοῦ σεβαστού της παιδαγωγοῦ καὶ ὑποσχομένη, κρατῶντας τὴν δάδα τοῦ φωτός, τὴν ἀνάστασιν μιᾶς ἀναγεννημένης  Ἑλλάδος.

ΓΙΑΝΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Μαθητής   

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: