Γιάννης Κουτσούκος

26 Ιουνίου, 2015

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Filed under: Θεολογία,Υμνολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 9:01 μμ

Κατά την Ανάληψη του Χριστού σύμφωνα με την υμνολογία και τους φιλοκαλικούς πατέρες της Ορθοδοξίας προκύπτουν τα πιο κάτω θεολογικά συμπεράσματα:

Α) Θεοποίηση της ανθρώπινης φύσης.

Ο Χριστός καταδέχθηκε να πάρει την πεσμένη ανθρώπινη φύση μας ακριβώς για να την επαναφέρει με την θεϊκή του δύναμη στην προπτωτική κατάσταση. Ενώ έγινε ο ίδιος τέλειος άνθρωπος – δανειζόμενος την ανθρώπινη σάρκα από την Θεοτόκο – υπήρξε συγχρόνως και πάντοτε και τέλειος Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.

Στο δεύτερο κάθισμα του όρθρου της εορτής της Αναλήψεως αναφέρονται τα πιο κάτω: Ο προ των αιώνων και χωρίς αρχή (άναρχος) Θεός (Χριστός) αναλήφθηκε σήμερα, αφού με μυστηριώδη τρόπο θεοποίησε την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε[1].

Για τη λέξη θεοποίηση οι φιλοκαλικοί Πατέρες της ορθοδοξίας χρησιμοποιούν και τη φράση κατά χάριν θέωση. Σύμφωνα με τους ίδιους φιλοκαλικούς Πατέρες αυτός ήταν και ο σκοπός της ενσαρκώσεως του Χριστού (δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος), να δοθεί εν δυνάμει ( να δοθεί η δυνατότητα) σε όποιον το θελήσει και το προσπαθήσει να φθάσει και ο ίδιος στην κατά χάριν θέωση.

Η ακολουθία της θείας μεταλήψεως για το ίδιο θέμα χρησιμοποιεί την φράση εθέωσε της σαρκός το πρόσλημα. Δηλαδή ο Χριστός εθέωσε την ίδια την ανθρώπινη σάρκα που είχε προσλάβει. Και φυσικά έδωσε εν δυνάμει την ίδια δυνατότητα σε όποιον το θελήσει να το πετύχει και αυτός.

Β) Η Ανάληψη του Χριστού έγινε με δόξα σε αντίθεση με την ενσάρκωση του.

Στο πρώτο κάθισμα της εορτής αναφέρεται η φράση ανήλθες μετά δόξης ως Θεός. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων[2] όπου αναφέρονται τα πιο κάτω.  Και ταύτα ειπών βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών,  δηλαδή και αφού τους είπε τα πιο πάνω και ενώ τον παρατηρούσαν ανελήφθη στους Ουρανούς και η νεφέλη τον περιέλαβε, έως ότου χάθηκε από τα μάτια τους. Η νεφέλη εδώ είναι η θεία δόξα, που ταυτίζεται από πολλούς Πατέρες με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Γ) Θα έλθει (ο Χριστός) κατά την Δευτέρα Παρουσία με τον ίδιο τρόπο, που ανελήφθη.

Η φράση του Ευαγγελιστή Λουκά στις πράξεις των Αποστόλων που γράφει, ότι ο Χριστός θα ξανάλθει κατά την Δευτέρα Παρουσία με την ίδια δόξα  με την οποία αναλήφθηκε, είναι η πιο κάτω: Ούτως ελεύσεται, όν  τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον Ουρανόν[3]. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στους ουρανούς (με δόξα), με τον ίδιο τρόπο  θα ξανάλθει (κατά την Δευτέρα Παρουσία).

Ο ίδιος αυτός τρόπος θα είναι η θεοποιημένη (δοξασμένη) ή κατά χάριν  θεωμένη ανθρώπινη μορφή του Χριστού ως τελείου ανθρώπου, χωρίς  όμως να παύσει να είναι πάντα και τέλειος Θεός. Με άλλα λόγια, ότι είδαν οι μαθητές του κατά την Ανάληψη στο Όρος των Ελαιών, ήταν η ανθρώπινη σάρκα, που προσέλαβε ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος, αλλά σε θεωμένη (δοξασμένη) μορφή. Την ίδια στιγμή όμως – όπως και πάντοτε – ήταν και  είναι  και τέλειος Θεός. Και εδώ οι νηπτικοί Πατέρες της Ορθοδοξίας λένε, ότι ο Χριστός κατά την ενσάρκωση του προσέλαβε όλη την ανθρωπότητα (φανερή) αλλά συγχρόνως είχε και όλη την Θεότητα (κρυμμένη). Η σχετική φράση του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στον ιαμβικό κανόνα της Μεταμορφώσεως, ωδή γ, τροπάριο. β,  είναι η εξής. Θεός όλος υπάρχων, όλος βροτός γέγονας, όλη τη θεότητι  μίξας τη αννθρωπότητι….

Εξάλλου στο Σύμβολο της Πίστεως αναφέρεται και η φράση  και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς. Το βάρος της έννοιας εδώ πέφτει στο μετά δόξης. Δηλαδή θα έλθει πάλι με δόξα κατά την Δευτέρα Παρουσία.

Σε μερικά σημεία η υμνολογία της Αναλήψεως αναφέρει απλώς την φράση μετά σώματος αναληφθέντα.[4] Φυσικά εδώ ο υμνογράφος εννοεί  το θεωμένο σαρκικό ανθρώπινο σώμα του Χριστού, το οποίο ο ίδιος με την θεϊκή του δύναμη δόξασε και ανύψωσε.

Και αυτό ακριβώς είναι και ένα άλλο πολύ σπουδαίο θεολογικό νόημα της Ανάληψης του Χριστού. Δόξασε με την δική του θεϊκή δύναμη – ως τέλειος Θεός- την δική του ανθρώπινη φύση, (την οποία είχε προσλάβει από την Θεοτόκο) και την ανύψωσε δοξασμένη στα ουράνια. Έτσι έδωσε και την δυνατότητα όποιος άλλος άνθρωπος το θελήσει και το επιδιώξει να μπορεί και αυτός να πετύχει το ίδιο και με την δική του ανθρώπινη φύση.  Δηλαδή  να ακολουθήσει τον ίδιο δοξασμένο δρόμο της ατομικής Αναλήψεως του.

Στο  σημείο αυτό ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την δική μας Ανάληψη χρησιμοποιεί την φράση αρπαγηθησώμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα  και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα.[5] Αυτό  σημαίνει ότι κατά την Δευτέρα παρουσία θα αρπαχτούμε μέσα σε θεία δόξα (νεφέλες) για να συναντήσουμε τον Χριστό στο αέρα (ουρανό) και με αυτό τον τρόπο θα είμαστε πάντα μαζί του. Εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται την Ανάληψη κατά την Δευτέρα Παρουσία – μετά την κοινή Ανάσταση – όλων αυτών των ανθρώπων που θα κριθούν να πάνε σε ανάσταση ζωής[6] (αιώνιος Βασιλεία) και όχι αυτών που θα πάνε σε ανάσταση κρίσεως[7].

Αυτό είναι μία ασύλληπτη υπέρβαση για τα ανθρώπινα δεδομένα και μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος, διότι ο πεπερασμένος χρονικά άνθρωπος μπορεί να μεταβεί στην κατά χάριν αιωνιότητα, από την φθορά στην  αφθαρσία, από τον θάνατον στην ζωή και από την μεταπτωτική κατάσταση στην προπτωτική ή κατά χάριν θέωση. Με άλλα λόγια ο υλικός άνθρωπος μπορεί να γίνει μικρός Θεός ζώντας αιώνια μέσα στη Χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει η λέξη θέωση. Οι φιλοκαλικοί Πατέρες εκφράζονται για το ίδιο θέμα με την φράση: Μέθεξη (συμμετοχή) στις κατά χάριν άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού.   Όλα αυτά σημαίνουν και νίκη κατά του Θανάτου.

Δ) Με το ίδιο αυτό δοξασμένο ανθρώπινο σώμα της Αναλήψεως ο Χριστός επέτυχε να είναι συγκάθεδρος (εκ δεξιών καθέδρας) του ουρανίου θρόνου του Πατρός.

Αυτό αναφέρεται στο τρίτο κάθισμα του Όρθρου της Πέμπτης της Αναλήψεως με την πιο κάτω φράση: Τω θρόνω τω πατρικώ σου συγκάθεδρον απειργάσω. Αυτό είναι με άλλα λόγια επίσης μία μεγάλη τιμή και δόξα για το ανθρώπινο γένος και το ανθρώπινο φύραμα, που το έκανε ο Χριστός και Θεός –όπως αναφέρει και το ίδιο το κείμενο- ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Αλλά και στο Πιστεύω υπάρχει η φράση: Και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Ε) Η ενσάρκωση, η κάθοδος του Χριστού στον Άδη, η Ανάσταση του, η Ανάληψη του και η εκ δεξιών καθέδρα έχουν αλληλουχία και συνδέονται μεταξύ τους ως ένα σχέδιο της θείας οικονομίας για την ανόρθωση του ανθρωπίνου γένους από την πτώση του.

Το ίδιο τρίτο κάθισμα της εορτής συνδέει τα πιο πάνω σε ένα ενιαίο σύνολο και λέει τα εξής:

ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ: Κατελθών ουρανόθεν εις τα επίγεια. Δηλαδή ενώ ήσουν Θεός, καταδέχθηκες να λάβεις στη γη ανθρώπινη σάρκα.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΔΗ: Και την κάτω κειμένην εν τω Άδη φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν.. Δηλαδή με την θεϊκή σου δύναμη ανέστησες μαζί με τον εαυτόν σου και την μορφή του Αδάμ, που ήταν σκλαβωμένη στον Άδη.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ: Εις ουρανούς αναγαγών, δηλαδή την αδαμιαίαν (του Αδάμ) αυτή μορφή (χοϊκή, ανθρώπινη) την ανύψωσες στα ουράνια.

ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΙΚΟ ΘΡΟΝΟ: Τω θρόνω τω πατρικώ συγκάθεδρον απειργάσω. Όχι μόνο την ανύψωσες την αδαμιαίαν (ανθρώπινη) μορφή, αλλά και την εδόξασες και ετίμησες  με την εκ δεξιών καθέδρα του Πατρός ( να κάθεται εκ δεξιών –σύνθρονος- του Θεού Πατρός.

Γιάννης Κουτσούκος

Κεφαλλονιά 21-5-2015.    Ημέρα Πέμπτη, εορτή  της Αναλήψεως.

——————————————————-

[1] Αρχαίο κείμενο; Ο προαιώνιος Θεός  και άναρχος ήνπερ ανείληφε, φύσιν ανθρώπειον, μυστικώς σήμερον θεοποιήσας ανελήφθη.

[2] Πράξεις κεφ. Α, 9

[3] Πράξεις κεφ . Α, 11

[4] Ωδή γ, τροπ. γ

[5] Προς Θεσσαλονικείς Α, 17

[6] Ιωάννου κεφ.9, στιχ. 29

[7] Ιωάννου κεφ.9, στιχ. 29

24 Ιουνίου, 2015

Μια πνευματική μαρτυρία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλλονιάς Γεράσιμο Φωκά.

Filed under: Θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 5:39 μμ

Ήταν παραμονές των δύο μεγάλων  σεισμών στην Κεφαλλονιά του 2014.( 26-1-2014 και 3-2-2014)

Άκουσα ότι στην Ιερά Μονή Κορωνάτου έξω από το Ληξούρι θα γινόταν μία αγρυπνία σε ανάμνηση του επίσης μεγάλου φονικού σεισμού της Κεφαλλονιάς του έτους 1867 ( 7,2  Richter    4-2-1867).

Βρισκόμουν τότε στη Κεφαλλονιά και αποφασίσαμε με την σύζυγο μου να συμμετάσχουμε στην νυκτερινή αυτή ακολουθία.

Στην αγρυπνία ίερουργούσε ο τότε πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως π.Γεράσιμος Φωκάς και μετέπειτα Μητροπολίτης του νησιού, ο οποίος ως γνωστό δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί λόγω του αιφνίδιου του θανάτου. Από την αρχή της αγρυπνίας ένιωθα να υπήρχε στο Ναό  μία πρωτόγνωρη θεϊκή χάρη, η οποία γινόταν εντονότερη, όσο προχωρούσε η αγρυπνία. Αυτό ήταν κάπως ανεξήγητο για μένα. Χωρίς περαιτέρω σκέψεις το απέδωσα στη  θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, στην  εξαίσια ψαλμωδία των εκλεκτών κεφαλλήνων ιεροψαλτών, στη αυτοσυγκέντρωση και προσευχή των ολίγων αλλά εκλεκτών πιστών που συμμετείχαν  στην αγρυπνία και στην οδυνηρή ανάμνηση από τους σεισμούς του παρελθόντος, που είχαν οι παριστάμενοι Κεφαλλονίτες πιστοί.

Θεώρησα στην αρχή ότι η αγρυπνία γίνεται προληπτικά με πρωτοβουλία του πατρός Γεράσιμου Φωκά ως προσευχή και παράκληση προς την  Θεοτόκο για την αποτροπή ενός νέου σεισμού με αφορμή βέβαια ένα σεισμό του παρελθόντος. Η απλότητα, οι ταπεινές κινήσεις, η ανθρώπινη παρουσία του μέσα στο μυστήριο και  η φωνή του έδειχναν ότι ζούσε μία   έντονη θεία κατάνυξη και μόλις και μετά βίας μπορούσε να συγκρατήσει την συγκίνηση του και τα δάκρυα της θείας κατανύξεως που τον είχε επισκεφθεί.

Η όλη κατανυκτική ατμόσφαιρα – και η καλή προαίρεση με την οποία πήγα  στην αγρυπνία-με έκανε και μένα να συμμετέχω βιωματικά και με κατάνυξη  στο μυστήριο. Χωρίς να θέλω να  επηρεάσω την σκέψη μου άρχισα να εύχομαι για την αποτροπή ενός νέου σεισμού  στο νησί. Η λογική μου βέβαια δεν θεωρούσε δεδομένο, ότι θα επακολουθήσουν  μετά από λίγες ημέρες δύο μεγάλοι σεισμοί, ένιωσα όμως την εσωτερική ανάγκη- και πέρα από την λογική- να ευχηθώ για την αποτροπή ενός νέου φονικού σεισμού και κυρίως για την μη απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Όταν ήλθε η ώρα του κηρύγματος ο πατήρ Φωκάς ήλθε ταπεινά και φορτισμένος με την ίδια κατάνυξη σαν απλός πιστός μέχρι το μέσον του Ναού και ακούμπησε ταπεινά στον θρόνο της Θεοτόκου. Μίλησε  απλά,ανθρώπινα και ήρεμα. Μίλησε για τον σεισμό και όταν έφθασε στο σημείο να απευθυνθεί  στην Θεοτόκο για την προστασία της από τους σεισμούς, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και ξέσπασε σε λυγμούς και δάκρυα κατανύξεως εν μέσω της ομιλίας του.

Το ερώτημα που μου έχει μείνει αναπάντητο είναι, αν ο προγραμματισμός και  η εκτέλεση της αγρυπνίας, από τον τότε πρωτοσύγκελο και  μετέπειτα Μητροπολίτη π. Γεράσιμο Φωκά, η συγκίνησή του, τα κατανυκτικά δάκρυα, και οι λυγμοί  εν μέσω ιερής αγρυπνίας  και προσευχής για τους σεισμούς- αν είναι τυχαία -όταν λίγες ημέρες αργότερα έγιναν οι δύο μεγάλοι σεισμοί στη Κεφαλλονιά χωρίς κανένα ανθρώπινο θύμα.

Σήμερα που γράφω τις γραμμές αυτές, ημέρα της κηδείας του, κάνω την σκέψη, ότι η πρωτόγνωρη θεία Χάρη, που ήταν διάχυτη κατά την πιο πάνω  αγρυπνία- που ιερουργούσε ο ίδιος και την ένιωσαν και αρκετοί πιστοί -δεν μπορεί παρά να ήταν αποτέλεσμα και της δικής του παρουσίας και προσευχής.

Γιάννης Κουτσούκος

Κεφαλλονιά 24-6-2015

.

18 Ιουνίου, 2015

Οσία Υπομονή. Βίντεο με ιστορικά στοιχεία, για την επί 34 χρόνια αυτοκράτειρα του Βυζαντίου από τηλεοπτική εκπομπή του Γιάννη Κουτσούκου του έτους 2003.

Filed under: Θεολογία,Ιστορία,Μεταβυζαντινή τέχνη — Γιάννης Κουτσούκος @ 5:07 πμ

Η Ελένη, Ειρήνη Παλαιολογίνα Δραγάση, επί 34 χρόνια Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, φέρουσα και τον επίσημο τίτλο Ελένη η εν Χριστώ τω θεώ  Αυγούστα και  Αυτοκρατόρισσα των Ρωμαίων Παλαιολογίνα, η μετέπειτα μοναχή Υπομονή και Οσία της ορθοδοξίας ήταν  σύζυγος του αυτοκράτορα Μανουήλ του Β, του Παλαιολόγου, και μητέρα του τελευταίου και θρυλικού  αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου,που έπεσε στα τείχη της Πόλης κατά την άλωση του 1453.

Επίσης ήταν  μητέρα και του προτελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννου του ογδόου, του Παλαιολόγου, ο οποίος πιεζόμενος από τις δύσκολες περιστάσεις παραμονές του 1453, αναγκάστηκε να υπογράψει στην ψευτοσύνοδο της Φλωρεντίας και της Φεράρα την υποταγή της Ορθοδοξίας στον Πάπα.

Κόρη του ορθόδοξου Σέρβου ηγεμόνα της περιοχής μεταξύ του Στρυμόνα  και Αξιού Κωνσταντίνου Δραγάση, έζησε ως αυτοκράτειρα του Βυζαντίου τις πιο δραματικές στιγμές τα τελευταία χρόνια της Αυτοκρατορίας προ της αλώσεως του 1453. Επέδειξε υπομονή, σύνεση, δικαιοσύνη, φιλευσπλαχνία και ορθοδοξότατο φρόνημα. Κοιμήθηκε τρία χρόνια προ της Αλώσεως.

Είχε υπό την υψηλή και άμεση προστασία της το ιερό σκήνωμα του Οσίου Παταπίου, που τότε ευρίσκετο  στην Κωνσταντίνούπολη. Επίσης είχε συγγένεια  και με τους τότε επίσης αξιωματούχους του Βυζαντίου και συνεργάτες των Παλαιολόγων, τους Νοταράδες, που μετακόμισαν μετά την άλωση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Οσία Υπομονή

Όταν το ιερό  σκήνωμα  του Οσίου Παταπίου λίγα χρόνια  μετά την άλωση του 1453 μεταφέρθηκε από τον ανιψιό της Αγγελή Νοταρά στο σπήλαιο των Γερανείων Κορινθίας-πιθανότατα με την συνοδεία Ρώσων μοναχών-εικονογραφήθηκε και η ίδια σε μία από τις τοιχογραφίες του σπηλαίου με την επιγραφή  Οσία  Υπομονή. Αυτό σημαίνει ότι είχε τιμηθεί  ως Οσία από την   εποχή εικονογραφήσεως των τοιχογραφιών (πιθανότατα μέσα του δεκάτου πέμπτου αιώνα). Η απεικόνιση της αυτή σώζεται μέχρι σήμερα. (Βλέπε την τοιχογραφία της στη παρούσα ανάρτηση, όπου φέρει ρωσικό σταυρό και η λέξη Υπομονή είναι ανορθόγραφη)

Για πολλά χρόνια ήταν άγνωστη η ταύτιση της τοιχογραφίας της Οσίας Υπομονής στο σπήλαιο του Οσίου Παταπίου στα Γεράνεια. Η έρευνα   όμως των τελευταίων δεκαετιών κατέληξε σε ιστορικά στοιχεία, τα οποία έχουν γίνει σήμερα αποδεκτά. Υπάρχουν όμως  αρκετά θέματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.

Στο παρόν Βίντεο, που είναι μία τηλεοπτική εκπομπή του Γιάννη Κουτσούκου του έτους 2003 στη τηλεόραση ΤΟΠ CHANNEL της Κορίνθου γίνεται μία προσπάθεια να προβληθούν τα γνωστά μέχρι σήμερα τεκμηριωμένα  ιστορικά στοιχεία για την εποχή που έζησε η Οσία Υπομονή και κατά συνέπεια αποτελούν και ιστορικά τεκμήρια  και για τη βιογραφία της.

15 Ιουνίου, 2015

ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999 ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ

Filed under: Θεολογία,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 6:16 μμ

Ο Όσιος Πατάπιος και η μεταφορά του σκηνώματος του στα Γεράνεια, η Αγία Υπομονή ( η πρώην αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ελένη Αυγούστα Παλαιολογίνα Δραγάτση), οι τελευταίοι Παλαιολόγοι, οι Νοταράδες και οι τοιχογραφίες στο σπήλαιο του Οσίου Παταπίου στα Γεράνεια Κορινθίας είναι τα θέματα που διαπραγματεύεται το παρόν βίντεο.

13 Ιουνίου, 2015

Κατεστραμμένες ακόμη και μη επισκευασμένες αρκετές εκκλησιες στην Παλλική Κεφαλλονιάς

Filed under: Σεισμοί — Γιάννης Κουτσούκος @ 8:26 μμ

Πιο κάτω παρουσιάζουμε μερικές  φωτογραφίες της σημερινής κατάστασης- από τον σεισμό του 2014

image

image

image

-όπου φαίνονται ακόμη οι καταστροφές σε εκκλησιες και κοιμητήρια στην ευρύτερη

image

περιοχή του Ληξουρίου.

11 Ιουνίου, 2015

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΤΟ 2001.

Filed under: Θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 9:58 μμ
       
https://youtu.be/piFORsXNpTA
(Κάντε αριστερό κλικ στην πιο πάνω διεύθυνση για να εμφανισθεί το βίντεο )
 
                                                                                                                                                                                           Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιουν 2015

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΥΣ
Το βίντεο είναι μια τηλεοπτική εκπομπή του Γιάννη Κουτσούκου το 2001 στο TOP CHANNEL της Κορίνθου.
Ο ορθόδοξος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος και ο Γιάννης Ρούσος, ποιμένας των πεντηκοστιανών συζητούν το θέμα Περί Ιεροσύνης.. Πολλοί τηλεθεατές παρεμβαίνουν τηλεφωνικά και θέτουν τα ερωτήματα τους.
Την εκπομπή συντονίζει ο Γιάννης Κουτσούκος.

10 Ιουνίου, 2015

Τρία μικρά, πρόχειρα και εύθυμα ποιηματάκια για τρία εγγονάκια.

Filed under: ποίηση — Γιάννης Κουτσούκος @ 8:58 μμ

Ο Κίμων. ο Ιάσων και ο Ορέστης φέρουν τρία αρχαία διάσημα ονόματα. Είναι συνηθισμένο πλέον οι νέοι γονείς να βάζουν αρχαία ονόματα στους κανακάρηδες τους (και φυσικά και στις κανακάρισσες τους). Και πολύ καλά κάνουν, αφού το βρίσκουν ευχάριστο. Ακούω καθημερινά τα ονόματα Δανάη, Αριάδνη, Ιφιγένεια, Άρης,Σωκράτης, Αφροδίτη κ.λ.π.

Εγώ ως παππούς είχα την χαλαρή έμπνευση να γράψω δύο εύθυμες γραμμές. Κάτι το εύθυμο στη σημερινή πραγματικότητα είναι και μία μικρή όαση στην έρημο της σύγχυσης, του άγχους και της τάσης για κατάθλιψη.

Κάποιος, που τα διάβασε μου θύμισε τον Σουρή  και (Θου Κύριε φυλακή τω στόματι του ) τον Καβάφη

  ΚΙΜΩΝ Ο ΚΟΛΥΜΒΥΤΗΣ                    

Γεια σου Κίμων παλληκάρι
Που όλο κολυμπάς με χάρη.

Σαν  δελφίνι κολυμπάς
Και όλους τους άλλους
Προσπερνάς.

Αστροναύτης η στολή σου
Καμαρώνουν οι δικοί σου.

Και όταν έρθεις στο.Ληξούρι
θα πουλάς και λίγο μούρη

Και στο Ξι όταν βουτάς
στους Βαρδιάνους
Θες να πας

Στο Ρεμέντζο
όταν πηγαίνεις
τον Ιάσονα θα μαθαίνεις

Γεια σου Κίμωνα λιοντάρι
Που έχεις του Θεού
την Χάρη.

Ιωάννης, παππούς, Κλεώνιος εποίησε  εν τη Παλλική.

 —————————–       

ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΚΟΥ ΚΥΨΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΥΡΑΣ

Είμαι ο Ιάσονας της μυθολογίας με το χρυσόμαλλο το δέρας,
Της Φαίδρας και του Νταίμιαν το καμάρι.

Γεννήθηκα στη πόλη της Εφύρας και ζω στην ίδια πόλη του Κύψελου
Κοντά στο σπίτι της Δανάης.

Δεν δέχομαι μαλώματα
Γιατί έχω τον παππού μου, που  μόλις με μαλώσουνε  λέει θα τους μαλώσει.

Τρενάκια έχω ιρλανδικά που τρέχουνε
Ηλεκτρικά με μπαταρία
Εκεί τις ώρες μου περνώ χωρίς να κάνω πάντα φασαρία.

Ξέρω με ευγένεια ιρλανδική πολλά να πετυχαίνω.

γλυκά, σοκολατιά, τσίχλες και λοιπά να τρώω χωρίς καθόλου να παχαίνω.

Θα πάω στη Κεφαλλονιά.
Θα τρέξω και θα παίξω, μπάνια θα κάνω στην ακρογιαλιά, στο Ξι θα ταξιδέψω.

Θα έχω την γιαγιά κοντά μου θα μου φτιάχνει και γλυκά
Στη κουζίνα θα της  μουρμουρίζω και
Θα είναι όλα μια χαρά.

Ιωάννης παππούς, Κλεώνιος  εποίησε εν Χαυριατίοις, εν έτει 2015

—————————————-

Ορέστης, Αιτωλός, Ηλέκτρας και Νικολάου, Παλλάδος άστεως αφικνουμένων και διαβιούντων.

Είμαι ο Ορέστης, πρώτος φίλος του Πυλάδη,
Παρακαλώ ο Αιτωλός.

Στη πόλη της Παλλάδος
Ζω και μεγαλώνω,
Αυστηρά μιλώ σε όλους
Και άμα θέλω και θυμώνω

Δεν σηκώνω άμα θέλω
Μύγα στο σπαθί μου,
Και άλλες ώρες πάλι
Τους έχω όλους  φίλους για την αιτωλική
Συζήτηση μου

Θέλω νάχω και παιχνίδια και τραινάκια και αμαξάκια
Μα εμένα μου αρέσει
Το παιχνίδι που το λεν βυζάκια.

Και όταν πια θα μεγαλώσω ρήτορας θα γίνω μέγας,
Αφού πως λέει και η γιαγιά μου από τώρα
Άμα θέλω μπορώ να φέρω
Πλήθος.λέξεων αρχαίων και
Μπορώ  να τις προφέρω.

Ιωάννης, παππούς, ο Κλεωναίος έποίει εν τη
Παλλική εν έτει 2015

Έρωσθε άπαντες ομογάλακτοι.

8 Ιουνίου, 2015

ΤΟ ΑΓΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014

Filed under: Θεολογία,Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 4:08 μμ

Το άγαλμα του γνωστού εκκλησιαστικόύ συγγραφέα και ρήτορα της εποχής της τουρκοκρατίας Ηλία Μηνιάτη (1669-1714), που έχει γράψει  τους περίφημους θεολογικούς λόγους -επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρύτων -εξακολουθεί ακόμη να βρίσκεται με κομμένα τα χέρια του κάτω από το μαρμάρινο βάθρο του. Δεξιά η επιτύμβια πλάκα του 1828,την οποία το 1902 ανακαίνισε λόγω φθοράς ο Χαυριώτης λόγιος και συγγραφέας Παναγής Τσιτσέλης. Στη πλάκα αυτή αναφέρεται,ότι διέπρεψε στη δεινότητα του  λόγου,σοφία,ευσέβεια,κοσμιότητα, ευγλωτία,κλπ.

———————————————————

Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1669. Γονείς του ήταν ο ιερέας Φραγκίσκος Μηνιάτης και η Μορεζίνα Περιστιάνου. Από το 1681 έως το 1689, φοίτησε στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο της Βενετίας, κάτω από την προστασία τουΜελέτιου Τυπάλδου, ιεροκήρυκα και δασκάλου της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Όταν ο Μελέτιος Τυπάλδος έγινε μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ο Μηνιάτης έγινε γραμματέας του και την ίδια χρονιά έγινε διάκονος και ιεροκήρυκας στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας. Παράλληλα δίδαξε στη Φλαγγίνειο Σχολή από το 1688 ώς το 1690, καθώς και κατά τα έτη 1698 με 1699. Στο διάστημα 1691 με 1698, έζησε και δίδαξε στην Κεφαλλονιά, την Ζάκυνθο και την Κέρκυρα, και μετά την σύντομη παραμονή του στην Βενετία, έμεινε για επτά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Το 1710, χειροτονήθηκε επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρύτων. Δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην επισκοπή του, για τον λόγο ότι είχε σπουδάσει στην Βενετία. Πέθανε στις 1 Αυγούστου 1714 στην Πάτρα. Μετά τον θάνατό του, το λειψανό του ενταφιάστηκε από τον πατέρα του στον ναό του Αγίου Νικολάου των Μηνιατών στο Ληξούρι (πηγή βιογραφικού.Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος (1872). Ορθόδοξος Ελλάς : ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών. Εν Λειψίαι: Τύποις Μέτζγερ και Βίττιγ. σελ. 167-168. Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2010 από βικιπαιδία)

Βίντεο για τα Θεοφάνεια.

Filed under: Θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 3:08 μμ

Από την τηλεοπτική εκπομπή απλά και ξεκάθαρα του Γιάννη Κουτσούκου του έτους 2004 στη τηλεόραση top-channel Κορίνθου.

https://youtu.be/LeudiInTJZc

2 Ιουνίου, 2015

Βίντεο με τον θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο με θέμα κακίες ανθρώπων και πάθη Χριστού.

Filed under: Θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 8:47 μμ

Το βίντεο είναι από την τηλεοπτική εκπομπή απλά και ξεκάθαρα του Γιάννη Κουτσούκου  του έτους 2004 στο κανάλι top channel της Κορίνθου.

http://youtu.be/jDDsVaTQApE

Επόμενη σελίδα: »

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: