Γιάννης Κουτσούκος

21 Ιουλίου, 2014

Tα περιεχόμενα του βιβλίου του Γιάννη Κουτσούκου για την ιστορία του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας.

Filed under: Ιστορία — Γιάννης Κουτσούκος @ 11:15 μμ

href=»https://koutsoukos.files.wordpress.com/2011/09/p1010102.jpg»>Τοιχογραφίες από την Αποκάλυψη στη Ζωοδόχο Πηγή στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Τοιχογραφίες από την Αποκάλυψη στη Ζωοδόχο Πηγή στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας.[/caption]

Σχεδιάγραμμα του κάστρου Αγίου Βασιλείου από τον Antoine Bon

Σχεδιάγραμμα του κάστρου Αγίου Βασιλείου από τον Antoine Bon

Παραθέτουμε πιο κάτω τον πίνακα περιεχομένων για το βιβλίο του Γιάννη Κουτσούκου ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Πίνακας περιεχομένων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………………………………………
Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ …………………..
Τοπική μυθολογία και Νεολιθική εποχή (7.000- 2.600 π.Χ.) ……………………………
Η εποχή του Χαλκού στην περιοχή Αγίου Βασιλείου (2600-1100 π.Χ.) ……………………
Η θέση των Ζυγουριών και η κατοίκησή της σε όλες τις εποχές του Χαλκού …………….
Η πρωτοελλαδική εποχή στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου ……………………………
Η πρωτοελλαδική αρχιτεκτονική (2600-2000/1800 π.Χ) στις Ζυγουριές
της περιοχής του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας. ………………………………….
Μεσοελλαδική εποχή στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας ………………………
Μεσοελλαδικές ταφές ………………………………………………………..
Μεσοελλαδική κεραμική ………………………………………………………..
Μεσοελλαδικά μικρά ευρήματα καθημερινής χρήσεως …………………………………..
Υστεροελλαδική εποχή στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας (1600-1100 π.Χ. ) ……
Υστεροελλαδική Αρχιτεκτονική ………………………………………………….
Υστεροελλαδικές ταφές ………………………………………………………
Υστεροελλαδική κεραμική ……………………………………………………….
Σύνοψη των σπουδαιότερων ανασκαφικών δεδομένων της
Υστεροελλαδικής ΥΕ (1400-1100 π.Χ ) εποχής στις Ζυγουριές ………………….
Συμπεράσματα για τη ΥΕ εποχή στις Ζυγουριές ……………………………………..
Η κήρυξη των Ζυγουριών ως αρχαιολογικός χώρος ……………………………………
Η Υστεροελλαδική εποχή στην Αγία Τριάδα του βουνού Δαφνιάς και στο λόφο των Αρχαίων Κλεωνών ……………………………………………………………………………..
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ………………………….
ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ …………………………………………………………………
Το Αδριάνειο υδραγωγείο ……………………………………………………….
Η διαδρομή του υδραγωγείου από την Στυμφαλία μέχρι τον Άγιο Βασίλειο …………
Η διαδρομή του Υδραγωγείου στην περιοχή Αγίου Σώστη. ………………………………
Η διαδρομή από τον Άγιο Σώστη μέχρι τον Άγιο Βασίλειο ……………………………..
Σωζόμενα τμήματα του υδραγωγείου δυτικά του Αγίου Βασιλείου ……………………..
Η διαδρομή του Υδραγωγείου από την Χούνη έως το Ρέχτι. …………………………….
Το υδραγωγείο μέσα στο το χωριό Άγιος Βασίλειος …………………………………..
Τμήμα του υδραγωγείου ανατολικά της οικίας Ευαγγέλου Κακούρου, επί του κοινοτικού δρόμου
Η πορεία από Άγιο Βασίλειο μέχρι την Αρχαία Κόρινθο ……………………………….
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ……………………………………………………………….
Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής……………………………………………………….
Τοποθεσία-Μυθολογία …………………………………………………………..
Κτήτορας και αγιογράφος ……………………………………………………….
Τα τμήματα του ναού ……………………………………………………………
Οι τοιχογραφίες στην αψίδα …………………………………………………….
Οι τοιχογραφίες στον ανατολικό τοίχο και την οροφή ………………………………..
Οι τοιχογραφίες μέσα στο σπήλαιο ………………………………………………..
ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ………………………………………………………………….
Το φράγκικο κάστρο του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας ………………………………….
Η θέση του κάστρου …………………………………………………………….
Η χρονολόγηση του κάστρου ………………………………………………………
Ο σκοπός της κατασκευής του κάστρου ……………………………………………
Περιγραφή του κάστρου …………………………………………………………
Η περιοχή του Κουλά στο νότιο μέρος του Κάστρου με τους δύο πύργους και τους δύο προμαχώνες …………………………………………………………………………….
Το ανατολικό μέρος του τείχους με τους τέσσερεις. πύργους του ……………………..
Συνοπτικά στοιχεία για το κάστρο κατά την πρώτη φραγκοκρατρία (1210-1458).
Ο Niccolò Acciaiuoli. (Νικόλαος Ατσαγιόλι). ……………………………………..
Αναφορές για το κατεστραμμένο κάστρο. …………………………………………..
Η ύδρευση του κάστρου …………………………………………………………
Το ανεξερεύνητο σπήλαιο του Κάστρου στην περιοχή Χούνη …………………………..
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ Τ0 ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1365 μ. Χ. (ΠΡΩΤΗ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ)
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ……………………………………………………………….
Γραπτές αναφορές κατά την πρώτη Φραγκοκρατία 1210-1458 μ. Χ. ………………….
Γραπτές αναφορές κατά την πρώτη Τουρκοκρατία 1458-1685 μ. Χ. …………………..
Γραπτές αναφορές κατά τη β’ Φραγκοκρατία 1685-1715 μ.Χ. …………………………..
Γραπτές αναφορές κατά τη δεύτερη Τουρκοκρατία 1715-1821 …………………………
Γραπτές αναφορές μετά την επανάσταση του 1821 …………………………………..
ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ……………………………………………………………….
Οι σωζόμενοι σήμερα ναοί ……………………………………………………..
Ο ενοριακός ναός του πολιούχου Αγίου Βασιλείου (Μητρόπολη του χωριού στην κεντρική πλατεία) ……………………………………………………………………………
Η παλαιότερη ομώνυνη Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στο νεκροταφείο του χωριού ………..
Ο νέος ναός της Αγίας Μαρίνας …………………………………………………
Το εξωκκλήσι του Αηλιά (Προφήτης Ηλίας) …………………………………………
Το εξωκκλήσι Άγιος Γεώργιος στη σημερινή θέση Μοναστήρι (παλιά ονομασία Αζίζι), όπου και τα ερείπια του εκεί Μετοχίου της Μονής. του Αγίου Δημητρίου Στεφανίου …………………………..
Οι δύο ναοί της Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Κορινθίας …….
Ο Ναός της Αγίας Τριάδος, (ενορία Στεφανίου) …………………………………….
Ο ναός του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις στην Κουρτέσα…………………………..
Ο ναός του Αγίου Νεκταρίου …………………………………………………….
Ο ναός της Αναλήψεως στο σημερινό νεκροταφείο του Αγίου Βασιλείου …………..
Ο Ναός του Αγίου Σώστη ………………………………………………………..
Το αρχαίο κυκλικό κτίσμα στη θέση Ανεμόμυλος στα στενά του Αγίου Σώστη …….
Tα ερείπια του παλιού μοναστηριού στο Άγιο Σώστη …………………………………
Ο Άγιος Σώστης ιστορικός χώρος ………………………………………………..
Οι κατεστραμμένοι ιεροί ναοί ………………………………..
Η Βυζαντινή Εκκλησία της Παναγίας πλησίον της οικίας Χρήστου Μπαρλιά ……….
Η Εκκλησία στην θέση Κατσαφαρέικα Αγίου Βασιλείου ………………………………..
Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (κατεστραμένη) επί του δρόμου Χάνια-Άγιος Βασίλειος ……
Το παλιό εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας στη θέση Γιούρτια-Συκιά του Ανδριανέση
Η κατεστραμμένη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Γιούρτια κοντά στην σημερινή
κατοικία του Ευθυμίου Δελφίνη. ………………………………………………..
Η εκκλησία του Ταξιάρχη στην ομώνυμη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, η οποία ακόμη
και σήμερα ονομάζεται Ταξιάρχης. ………………………………………………
Η Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη τοποθεσία Πασάς ……………………………….
Ο Πύργος του Πασά στην ομώνυμη περιοχή ………………………………………….
Η Εκκλησία του Ιωάννου του Προδρόμου (ή της Αγίας Μαρίνας) στη θέση Πασά .
Η Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή Ρέχτι ………………………………..
Η εκκλησία της Παναγίας στη θέση Παλιοπαναγιά …………………………………..
Η εκκλησία της Αναστάσεως ( Λαμπριώτισσα) στην περιοχή Πλατάνα ……………….
Το Ασκητήριο-βυζαντινός ναός στη σπηλιά του Αντώνη ……………………………….
ΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ……………………….
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ …………………………………………………………..
Η λειτουργία του Σχολείου σε μισθωμένα οικήματα από το 1859 έως το 1902. ………
Η λειτουργία του σχολείου στο κτίριο που κατασκευάσθηκε το.(1902) και στην
επέκταση του (1928) …………………………………………………………..
Το νέο σχολείο στη θέση Γούβα ………………………………………………….
Δάσκαλοι που υπηρέτησαν στον Άγιο Βασίλειο. …………………………………….
Σχολικά έγγραφα των ετών 1863 έως 1866 για το Σχολείο και πληροφορίες
για τα έτη 1910-1922 …………………………..
Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821 ……..
Παραχώρηση έκτασης 2.000 βασιλικών στρεμμάτων σε κατοίκους του Δήμου Κλεωνώντο 1839
Παραχώρηση έκτασης 160 στρεμμάτων σε Φαλαγγίτες το 1841 στις περιοχές Κουρτέσα
και Κλενίτσα του Αγίου Βασιλείου ……………………………………..
Παραχώρηση έκτασης 1.715 στρεμμάτων σε κρητικούς το 1848. στο κάμπο του Αγίου Βασιλείου
Παραχώρηση έκτασης 2.120 στρεμμάτων σε κατοίκους του Αγίου βασιλείου το έτος 1882.
στο κάμπο του Αγίου Βασιλείου. ………………………………………………..
Τούρκοι ιδιοκτήτες εκτάσεων στον Άγιο Βασίλειο. …………………………………
Πολύτιμες πληροφορίες για την καλλιέργεια της γης στον Άγιο Βασίλειο από τρία έγγραφα
των ετών 1829 και 1845 ……………………………………………………….
Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΑ ………………………………………………………..
Οι Παπανδρέου (Αρκουδομερίτες) στον Άγιο Βασίλειο ……………………………….
ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ……………………………………………………….
Συνοπτικός χρονολογικός πίνακας για το Χάνι της Κουρτέσας. ………………………..
ΛΑΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ …………………………………………………..
Η προφορική παράδοση για τον ασκητή Παπουλάκο …………………………………..
Η ευτράπελη ιστορία με τον γέρο -Ληα ……………………………………………
Το πανηγύρι στον Άγιο Σώστη …………………………………………………..
Το φιλί της αγάπης την ημέρα της Λαμπρής ………………………………………..
Το κάψιμο του Ιούδα…………………………………………………………..
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΔΗΣ (Ή ΣΤΟΥΠΗΣ) ………………………………………………….

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ………………………………………………………………..
Ελληνική …………………………………………………………………….
Ξενόγλωσση …………………………………………………………………..
Περιοδικά …………………………………………………………………..
Ψηφιακά Αρχεία. ………………………………………………………………
Συνεντεύξεις …………………………………………………………………
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ………………………………………………………………
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ………………………………………………………………….

Επικοινωνία jpkoutsoukos@gmail.com

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: