Γιάννης Κουτσούκος

24 Σεπτεμβρίου, 2009

Τόσες πολλές ειδήσεις,τόσες λίγες απαντήσεις.

Filed under: Πολιτική,ανάπτυξη,οικονομία,Uncategorized — Γιάννης Κουτσούκος @ 2:25 μμ

Μεταφέρω  πολύ απλά και σύντομα τις εύλογες απορίες και ερωτήσεις φίλων της εκπομπής μου ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ στη τηλεόραση του TOP CHANNEL.

Τα χρήματα που ακούσαμε και διαβάσαμε, ότι  χάθηκαν στο χρηματιστήριο,από τα ασφαλιστικά ταμεία, στην υπόθεση Βατοπεδίου κ.λ.π,που έχουν πάει και ποιός πρεπει να αποκαταστήσει τις  αδικίες πού τυχόν έγιναν σε πρόσωπα ή στο δημόσιο.

Ομολογώ ότι την ίδια απορία  μπορεί να έχει και κάθε κοινός νούς.

12 Σεπτεμβρίου, 2009

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Filed under: Οικολογία,ανάπτυξη,οικονομία — Γιάννης Κουτσούκος @ 7:05 πμ
Επιδότηση για αντικατάσταση κουφωμάτων

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση (περίπου 36% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας) που πολλές φορές υπερβαίνει και αυτή των βόρειων χωρών. Η υψηλή κατανάλωση εμφανίζεται κυρίως στα κτίρια που είχαν κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης.

Έτσι, οι Έλληνες πολίτες δαπανούν σημαντικά κεφάλαια για την αγορά ενέργειας με συνέπεια:

1) την επιβάρυνση του οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού,

2) την επιδείνωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από ορυκτά καύσιμα,

3) την αύξηση της ρύπανσης και αερίων του θερμοκηπίου και

4) την αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης, το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργεία στις αρχές του Οκτώβρη 2009. Το υπουργείο Ανάπτυξης, δίνει αυτό τον χρόνο στους πολίτες ώστε να προετοιμάσουν τις εργασίας και να συνεννυοηθούν με τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. Από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009 και ώρες 9.00- 17.00 λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ» από το ΥΠΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 801 11 36 300 για πληροφορίες. Θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα προβλέπει την επιδότηση σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες εργασιών:

1.Θερμομόνωση στο δώμα του κτιρίου (ταράτσα).

2.Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών τζαμιών.

3.Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα- λέβητα με νέο, υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

4.Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού.

5.Θερμομόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου.

Για το ύψος των δαπανών που θα επιχορηγηθούν, έχει καταρτιστεί κατάλογος ανάλογα με τις προδιαγραφές των υλικών. Ο ανώτατος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά κτίριο. Για όλες τις εργασίες θα χρειαστεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Εξαιρείται η θερμομόνωση του κελύφους. Για αυτή τη διαδικασία, θα απαιτηθεί έκδοση άδειας από την πολεοδομία.

Υποχρεωτικές εργασίες: Κάποιες από τις εργασίες αυτές είναι υποχρεωτικές για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα και άλλες προαιρετικές. Υποχρεωτικές είναι η θερμομόνωση και η βαφή της ταράτσας, τα κουφώματα και η αντικατάσταση καυστήρα- λέβητα.

Προαιρετικές εργασίες: Είναι οι επεμβάσεις θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου (που απαιτούν εγκατάσταση σκαλωσιάς) και η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα. Με άλλα λόγια, για να επιδοτηθεί κανείς για ηλιακό θερμοσίφωνα, θα πρέπει να επιλέξει στην αίτηση που θα υποβάλει και κάποια από τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις.

Ποσοστά επιδότησης: Τα ποσοστά της επιδότησης θα είναι τα ακόλουθα:

● Για τις μονοκατοικίες, η επιδότηση θα είναι 30% για παρεμβάσεις που δεν προβλέπουν μόνωση του κελύφους (εγκατάσταση δηλαδή σκαλωσιάς) και 40% εφόσον στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται και αυτή.

● Για τις πολυκατοικίες, τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται στο 35% χωρίς μόνωση κελύφους, και στο 50%, μαζί με τη μόνωση.

Επιλεξιμότητα κτιρίων:

§     είτε να φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 01.01.1980, είτε να έχουν κατασκευασθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία

§     να έχουν κύρια χρήση κατοικίας

§     να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη του ποσού των 1.500  €/τ.μ.

Από τη δράση δεν εξαιρούνται τα εξοχικά, εφόσον ωστόσο αποτελούν κατοικία. Επιπλέον, για να επιδοτηθεί ένα κτίριο, θα πρέπει να ενταχθεί ολόκληρο στο πρόγραμμα. Έτσι, για μια πολυκατοικία θα πρέπει να ενταχθούν όλα τα διαμερίσματα και όχι το κάθε ένα ξεχωριστά, αφού ο στόχος είναι η ενεργειακή θωράκιση ολόκληρου του κτιρίου.

Στις πολυκατοικίες: για την ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνεται σχετική απόφαση από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών Η προετοιμασία της πρότασης για την υποβολή ένταξης στο Πρόγραμμα θα γίνεται με βάση προτυποποιημένα έντυπα- δικαιολογητικά (απόφαση γενικής συνέλευσης όταν πρόκειται για πολυκατοικίες, αίτηση χρηματοδότησης, οικονομική προσφορά από ανάδοχο- εργολάβο, πολεοδομική άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτησίας, λογαριασμοί καταναλώσεων ΔΕΚΟ, φωτογραφίες όψεων ακίνητου, ειδοποιητήριο ΕΤΑΚ). Με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, για όλες τις εργασίες θα χρειάζεται μόνο μία έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, με εξαίρεση τη θερμομόνωση κελύφους (δηλαδή των κάθετων επιφανειών του κτιρίου), για την οποία απαιτούνται σκαλωσιές και το ΥΠΕΧΩΔΕ για λόγους ασφαλείας- και γι΄ αυτή μόνο την εργασία- απαιτεί άδεια από την Πολεοδομία.

Οι πολίτες θα επισκέπτονται τα ΚΕΠ και θα λαμβάνουν τον Οδηγό Εφαρμογής και το σχετικό έντυπο υλικό (προτυποποιημένα έντυπα), ενώ θα υπάρχει δυνατότητα και λήψης του υλικού από το Διαδίκτυο.

Εφόσον πρόκειται για πολυκατοικίες, θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τη γενική συνέλευση του κτιρίου. Σε αυτή τη γενική συνέλευση:

● θα προσδιορίζονται οι ανάγκες των επεμβάσεων του κτιρίου

● θα αποφασίζονται ο σχηματισμός κεφαλαίου και ο τρόπος αποπληρωμής του κόστους των εργασιών

● θα εξουσιοδοτείται ένας εκ των ιδιοκτητών να ενεργεί για λογαριασμό των ιδιοκτητών του κτιρίου, να υπογράφει αιτήσεις, συμβάσεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών θα προβαίνει στη λήψη προσφοράς από εργολάβο για την υλοποίηση του έργου που έχει αποφασιστεί, η οποία θα πρέπει να προσυπογράφεται από μηχανικό για βεβαίωση της ορθότητάς της

● μετά την παραπάνω προετοιμασία, ο εκπρόσωπος θα απευθύνεται εκ νέου στη γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθεί τελική απόφαση για την υποβολή πρότασης με τη μορφή «Αίτηση Χρηματοδότησης».

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία υποβολής- έγκρισης των προτάσεων:

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση στο ΚΕΠ της περιοχής του. Κατά την υποβολή της αίτησης θα ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου της αίτησης (μέσω checklist), το έργο θα εισάγεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία θα διενεργεί έλεγχο συμβατότητας των τεχνικών στοιχείων και θα εκτυπώνεται αυτόματα η προέγκριση (με μοναδικό κωδικό αριθμό έργου), στην οποία θα εμφανίζεται το επιλέξιμο ποσό για επιχορήγηση. Η προέγκριση αυτή συνιστά έγκριση εκκίνησης εργασιών. Στη συνέχεια, το ΚΕΠ θα διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Με την έκδοση της προέγκρισης και με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να δώσει εντολή στον εργολάβο για την έναρξη των εργασιών, αφού υπογραφεί σχετική σύμβαση. Η σύμβαση αυτή θα υποβάλλεται από τον εργολάβο στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, όπως επίσης και η δήλωση έναρξης εργασιών. Ο προϋπολογισμός θα προσαρμόζεται στα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια του ακινήτου που θα ζητείται να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η σύμβαση με τον εργολάβο θα αποτελεί προτυποποιημένο κείμενο, το οποίο θα ενσωματώνεται στο υλικό του ενημερωτικού φακέλου που θα διανέμεται από τα ΚΕΠ. Όπως και τα υπόλοιπα έντυπα, θα παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πληρωμές για τα ποσά της επιχορήγησης θα γίνονται προς του αναδόχους- εργολάβους, ενώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα καταβάλλουν στον εργολάβο μόνο το ποσό που τους αναλογεί.

Ο εργολάβος για την αποπληρωμή του έργου υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας:

● Δήλωση Περαίωσης Εργασιών.

● Βεβαίωση εξόφλησης και παραστατικά πληρωμής του συμβατικού ποσού που αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη.

● Τιμολόγια, δελτία αποστολής των βασικών υλικών και εξοπλισμού που αντιστοιχούν στις επιμέρους εργασίες, αποδείξεις πληρωμής υπεργολάβων.

● Φωτογραφίες του ακινήτου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας θα ενεργεί έλεγχο οικονομικού αντικειμένου και στη συνέχεια θα εισηγείται στον γενικό γραμματέα Περιφέρειας την έκδοση απόφασης και εντολής πληρωμής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ’

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΕΕπιδοτούνται μόνο προϊόντα συστήματα και υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης (όπως η ενεργειακή σειρά κουφωμάτων STABIL T THERMOACTIVE) ώστε αφενός να εξασφαλιστεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενεργείας και αφετέρου να προσφερθούν στον πολίτη υπηρεσίες υψηλής απόδοσης.

Τα συστήματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σε θέματα αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας, και αντοχής στην ανεμοπίεση από κοινοποιημένα εργαστήρια όπως: ΙFT (Rosenheim), ΕΚΑΝΑΛ, INSTITUTO GIORDANO, CSTB κλπ, Παράλληλα τα επιλέξιμα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα όσον αφορά τις θερμικές τους ιδιότητες. Στην περίπτωση κουφωμάτων αλουμινίου, η επιφανειακή επεξεργασία των επιλέξιμων προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά QUALICOAT (στην περίπτωση της ηλεκτροστατικής βαφής), ή κατά QUALANOD (στην περίπτωση της ανοδίωσης).

Oι κατασκευαστές των προς εγκατάσταση προϊόντων θα πρέπει να εφαρμόζουν το πρότυπο hΕΝ 14351-1:2006/prA1:2008 (σήμανση CE για παράθυρα). Μόνο προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE είναι επιλέξιμα. Θερμικές Προδιαγραφές Α. Ανοιγόμενα κουφώματα (μόνο υαλοπίνακας χωρίς παντζούρι ή ρολό) Τα κουφώματα βάσει του ΕΝ 10077-2:2003 πρέπει να πληρούν τα εξής θερμομονωτικά χαρακτηριστικά

 Uw ≤ 2.2 W/ m2  Uf ≤ 2.9 W/ m2  Ug ≤ 1.9 W/ m2 1η έκδοση – Ιούλιος 2009 1 / 9

Β. Συρόμενα κουφώματα (μόνο υαλοπίνακας χωρίς παντζούρι ή ρολό)

Τα κουφώματα βάσει του ΕΝ 10077-2:2003 πρέπει να πληρούν τα εξής θερμομονωτικά χαρακτηριστικά

 Uw ≤ 2.8 W/ m2  Uf ≤ 4.5 W/ m

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: